ARBETSKRAFTSINVANDRING

Debatt: Utan invandrare stannar Sverige

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tar emot ett betänkande med förslag på nya regler för arbetskraftsinvandring från utredaren Ann-Jeanette Eriksson. Bild: Fredrik Surell/TT

Sveriges beroende av invandrare på arbetsmarknaden kommer att öka. Därför är stela inkomstgränser för arbetskraftsinvandring dålig politik. Det skriver tolv nuvarande och tidigare aktörer inom politik och samhälle på DN Debatt.

Debattörerna lyfter att det idag finns nästan tio personer i förvärvsaktiv ålder för varje person som är 80 år eller äldre. Det antalet kommer att minska, och med en begränsad invandring kommer framtidens arbetare att få en ännu större försörjningsbörda.

”Fakta är att det i stor utsträckning är invandrade personer som bär upp den svenska omsorgen och kollektiv­trafiken. Drygt hälften av landets buss- och spårvagnsförare och en tredjedel av undersköterskorna är utrikes födda. Om de skulle strejka en dag skulle effekterna bli mycket märkbar”, skriver dem.

DN Debatt: ”Pinsam politisk tävling i hårda tag mot flyktingar”