DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Transparenta skatter möjliggör demokratisk insyn

Regeringen vill utreda om skatten kan redovisas tydligare på lönespecifikationen. Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv, har utsetts till utredare. Bild: Sören Andersson

Ju mer transparent skattesystemet är, desto lättare är det för folket att utkräva ansvar från politikerna. Därför är det helt rimligt att det blir lättare att se hur mycket som betalas i skatt, skriver Naomi Abramowicz i en ledare i GP.

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över om det går att göra det obligatoriskt för myndigheter att redovisa inbetalda sociala avgifter på lönespecifikationen. Genom att synliggöra så kallat dolda skatter – som den allmänna löneavgiften – ska skattesystemet bli mer pedagogiskt för löntagaren.

Ett välkommet initiativ, anser Naomi Abramowicz, som i en ledare i GP påpekar att få svenskar har koll på vad de betalar i skatt och vad olika avgifter går till.

”Att visa för löntagare hur mycket pengar som går till sociala avgifter är alltså inte bara en fråga om att synliggöra dolda skatter, utan att kunna möjliggöra demokratisk insyn och politiskt ansvarsutkrävande”, skriver hon.

GP Ledare: Rätt att fler får veta hur mycket de betalar i skatt