DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nu ska lönespecifikationerna bli mer transparenta

Civilministern Erik Slottner (KD). Bild: Christine Olsson/TT

Lönespecifikationerna ska bli mer transparenta, konstaterar regeringen och har nu tillsatt en utredning.

Uppdraget handlar om att utreda möjligheten att införa en skyldighet för myndigheter att redovisa inbetalda socialavgifter och därigenom synliggöra information om avgifterna på de anställdas lönespecifikationer.

– Staten är en stor arbetsgivare och myndigheterna under regeringen ska därför föregå med gott exempel för andra arbetsgivare. Ett sätt är att redovisa denna information på ett samlat, tydligt och öppet sätt till sina anställda, säger civilministern Erik Slottner, i ett pressmeddelande.

Karin Johansson, vice vd för Svenskt Näringsliv utses till utredare.

– Det har alltid varit en pedagogisk utmaning att tydliggöra hur mycket av den anställdes inkomst som går till skatt och sociala avgifter. Därför är det viktigt att det framgår på lönebeskedet, säger hon i en kommentar.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 24 juni.

Regeringen: Utredning om hur socialavgifter på lönespecifikationer kan bli mer transparenta