JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Debatt: Stora skillnader mellan kvinnor och män i företagandet

Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Trots att båda könen upplever att de har goda möjligheter att starta eget driver dubbelt så många män som kvinnor företag, skriver Isabelle Galte Schermer och Nikolay Angelov, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Esbri.

Är entreprenörskapsgapet vår bortglömda jämställdhetsfråga, undrar Isabelle Galte Schermer, jämställdhetsexpert och Nikolay Angelov, kvantitativ analytiker på Svenskt Näringsliv. De uppger att enbart Slovakien, Malta och Rumänien har en större könsskillnad i företagandet.

"Om entreprenörskapsgapet beror på direkta eller indirekta hinder kopplade till exempelvis den förda politiken går vi miste om företag och innovationer som skapar arbetstillfällen och tillväxtkraft i den svenska ekonomin”, skriver de.

Esbri: DEBATT: Företagandet – den bortglömda jämställdhetsfrågan