ARBETSKRAFTSINVANDRING

Debatt: Sverige behöver bli bättre på att attrahera internationell kompetens

Bild: Samuel Steen/TT

Regeringen inför ett nytt snabbspår hos Migrationsverket för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare, skriver migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på Di Debatt.

Den här vecka sjösätter Migrationsverket en ny modell för arbetstillstånd som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och välfärd genom att bättre attrahera och behålla internationell kompetens.

Enligt migrationsminister innebär det nya arbetssättet att högkvalificerade sökande ska kunna få besked inom 30 dagar från en komplett ansökan.

”Kraven för att få arbetstillstånd förändras inte, men det nya arbetssättet innebär en effektivare process. På sikt är också förhoppningen att förflyttningen ska innebära att resurser som tidigare lagts på lågkvalificerade sökanden också frigörs och kan läggas på högkvalificerade sökanden”, skriver Maria Malmer Stenergard.

Dagens industri: Högkvalificerade arbetskraftsinvandrare får eget snabbspår hos Migrationsverket