DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Nu är det läge för en skattereform

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och nationalekonomen Hans Lindblad. Bild: Fredrik Surell/TT

Mycket talar för att Tidöpartierna kommer med sin utlovade skattereform, skriver Martin Tunström i en Barometern-ledare.

Ett troligt förslag av produktivitetskommissionens huvudförslag är fortsatt sänkta skatter på arbetsinkomster. Sedan kan det också bli ett förslag om en förändrad fastighetsbeskattning där reavinstskatten slopas vid bostadsförsäljningar samtidigt som en ”löpande beskattning av värdet” införs.

”Sverige har sett många kommissioner som presenterat förslag som sedan hamnat i kylan. Till våren får vi se om Lindbladkommissionen avviker från det mönstret.Mycket talar redan för det”, skriver Martin Tunström i Barometern.

Barometern: Tid(ö) för en stor skattereform