ENERGIPOLITIK

IKEM: Staten måste säkra gasen

Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor på IKEM. Bild: Bengt Säll

Om något händer med Sveriges enda naturgasledning stannar samhällskritiska industrier. Nu måste staten ta ansvar och säkra gasförsörjningen, skriver skriver Jonas Hagelqvist och Malin Johansson vid IKEM, på DI Debatt.

IKEM har tre förslag för att säkra den svenska gasförsörjningen och undvika en kris. För det första vill de upprätta en LNG-terminal längs det västsvenska gasnätet, för att kunna ta emot gas till sjöss. För det andra vill de bygga ut svenska gaslager. Till sist vill de se satsningar på produktion och infratsruktur av biogas i Sverige.

”IKEM:s medlemmar är en förutsättning för rent dricksvatten, elektrifiering, vaccin, industrins klimatomställning och svensk livsmedelsförsörjning. Företagen behöver gasen för dess molekyl. Den utgör råvaran i samhällskritisk produktion”, skriver Jonas Hagelqvist och Malin Johansson.

DI: IKEM kräver ett statligt ansvar för gasberedskapen