DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Debatt: Ta större hänsyn till vad studenter och arbetsmarknad vill ha

Bild: Helena Landstedt/TT

Lärosätena borde i högre grad anpassa antalet utbildningsplatser efter vad studenter och arbetsgivare efterfrågar, skriver Mats Bergman, professor i nationalekonomi, på Di Debatt.

Lärosätena måste få starkare drivkraft att vara lyhörda för studenternas önskemål och arbetsmarknadens behov. Det räcker inte att regeringen i regleringsbrev till universitet och högskolor skriver att just dessa faktorer ska vara styrande.

För att få styrande verkan måste målsättningarna förtydligas. En dansk reform med knappt tio år på nacken skulle kunna vara en förebild. Den danska styrmodellen betonar framför allt arbetsmarknadens behov, men utan det slags centralplanering vi tidigare hade i Sverige, skriver Mats Bergman i Di.

Di: Debatt: Lärosäten borde ta större hänsyn till vad studenter och arbetsmarknad vill ha