DEN SVENSKA EKONOMIN

Almega: Regeringen behöver en plan för tillväxt

Ann Öberg och Fredrik Östbom, Almega. /Pressbild

Om Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland krävs större satsningar och högre reformtakt, skriver Ann Öberg och Fredrik Östbom från Almega, på SvD Debatt.

Almega menar att det är ohållbart att Sverige halkat ner från från fjärde till tolfte plats i OECD:s välståndsliga, och kräver nu strukturreformer för att öka Sveriges välstånd. De menar att tjänstesektorn är en nyckel för att vända trenden, och har identifierat tre områden där det behövs reformer som förbättrar villkoren för tjänsteföretagen: En ny arbetslinje, lägre kostnader för att anställa samt reformer för ökad konkurrenskraft.

"Alltför många verkar acceptera en jämviktsarbetslöshet på cirka 7 procent. Samtidigt som cirka 1,2 miljoner människor i Sverige har för låg inkomst för att vara helt självförsörjande så letar företagen – inte minst i tjänstesektorn – efter kompetens. Det måste löna sig bättre att arbeta i Sverige. Almega vill se bidragstak, sänkt skatt på arbete och en lansering av de etableringsjobb som utlovats sen flera år”, skriver dem.

”För att säkra att svensk ekonomi blir starkare krävs mer än bara punktinsatser. Från politisk håll behövs reformer som underlättar för privata aktörer att etablera sig på marknaden, ökar drivkrafterna för företagande och stärker Sveriges konkurrenskraft”.

SvD Debatt: ”Regeringen behöver en plan för tillväxt”