REGELKRÅNGLET

Tidöpartierna: Nu minskar vi regelbördan

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister, Mats Green (M), gruppledare i näringsutskottet, Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister och Tobias Andersson (SD), näringspolitisk talesperson samt ordförande i riksdagens näringsutskott. Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Axel Adolfsson, Pressbild

Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Därför satsar regeringen drygt 50 miljoner kronor på ett förenklingspaket för svenska företagare i höstens budgetproposition. Det skriver fyra företrädare från samarbetspartierna på GP Debatt.

Företrädarna menar att utvecklingen de senaste åren har gått åt fel håll, och att företag måste lägga för mycket tid och energi på att efterfölja de regler som finns idag. Därför presenterar de sex huvudåtgärder som kommer minska regelbördan enligt dem själva.

”För att bryta trenden och minska kostnaderna har samarbetspartierna sjösatt en offensiv förenklingsagenda för företagen. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska avsevärt för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och skapa fler jobb”, skriver de.

Bland åtgärderna finns ett förenklingsråd som ska kompletera det redan aviserade Implementeringsrådet, en uppgradering av Verksamt.se, stöd till kommuners arbete med att erbjuda fler digitala tjänster för företag, en översyn av föreskrifter i syfte att förenkla för företag, att stärka myndigheternas arbete med service, bemötande och tillståndsgivning samt en satsning på länsstyrelserna för att förbättra kontakterna med företag.

”Sverige behöver fler företagare. Genom dessa sex åtgärder gör vi vardagen enklare för företag runt om i hela landet - i hela kedjan från regelgivning till tillämpning och bemötande. Vår offensiva förenklingsagenda kommer att leda till minskad byråkrati, bättre företagsbemötande och minskade kostnader – så att fler företagare kan fokusera på sin grundverksamhet istället för administration”, avslutar företrädarna.

Om debattörerna:

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister,

Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister,

Tobias Andersson (SD), näringspolitisk talesperson samt ordförande i riksdagens näringsutskott,

Mats Green (M), gruppledare i näringsutskottet

GP Debatt: Nu lättar vi på regelbördan och gör det enklare för företagen