DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Debatt: ”Privat drivna äldreboenden kostar mindre”

Björn Arnek, Branschekonom, Antje Dedering, Förbundsdirektör, Anna Bergendal, Näringspolitisk expert äldreomsorg på Vårdföretagarna. Bild: Pressbild

Privata äldreboenden kostar kommuner mindre än boenden i egen regi, skriver företrädare för Vårdföretagarna i Dagens Samhälle.

Studien, som Vårdföretagarna gjort tillsammans med PWC, visar att i de deltagande kommuner kostade privat driva äldreboeden i snitt åtta procent mindre än kommunens egna.

”Studien ger naturligtvis inte en exakt värdering av vad privat driven omsorg kan spara åt kommunerna, men den pekar på att bidraget kan vara väsentligt. Varje år kostar äldreboenden runt 80 miljarder kronor i Sverige. Med hänsyn till att äldreboenden utgör en av de största kostnadsposterna i en kommun kan 8 procent bli en ansenlig summa”, skriver företrädare för Vårdföretagarna i Dagens Samhälle.

Dagens Samhälle: ”Privat drivna äldreboenden kostar mindre”

Om debattörerna:

Antje Dedering, Förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Björn Arnek, Branschekonom, Vårdföretagarna

Anna Bergendal, Näringspolitisk expert äldreomsorg, Vårdföretagarna