DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Krävs reformer för att fler ska kunna kan försörja sig

Bild: Henrik Montgomery/TT

Ett batteri av reformer behövs för att fler personer ska kunna försörja sig själva. Det skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Almega på Sydsvenskans debattsida med anledning av finansministerns vårändringsbudget.

En studie från Svenskt Näringsliv visar att 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder, studenter undantagna, har så låga arbetsinkomster att de inte klarar av att försörja sig själva, skriver de och uppmanar regeringen att komma med konkreta åtgärder för att minska utanförskapet.

”Extra alarmerande är att varannan utrikesfödd kvinna i arbetsför ålder i Sverige har så låga arbetsinkomster att de inte kan räknas som självförsörjande”, skriver debattörerna på Sydsvenskans debattsida.

Almega och Svenskt Näringsliv föreslår bland att att motprestationen för att få ekonomiskt bistånd måste öka, att skillnaden mellan försörjning genom arbete och genom bidrag måste vara större och att näringslivets behov i större utsträckning bör styra utbildningsinsatser och matchningsåtgärder.

Sydsvenskan debatt: Fler måste kunna försörja sig - vi väntar på regeringens konkreta förslag