ELKRISEN

Debatt: Förslaget till elstöd för företag bryter mot EU-rätten

Bild: Johan Nilsson/TT

Det förslag till elstöd som Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har presenterat bryter mot EU-rätten. Det skriver advokat Björn Öberg och Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det är bråttom att få ut elstöd till företagen i södra Sverige, menar debattörerna advokat Björn Öberg och Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren, i SvD. Men problemet är att det förslag som Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen har tagit fram bygger på att att återbetalningen till företagen ska maximeras till två miljoner euro.

”Detta drabbar storförbrukare av el i södra Sverige som också är de som har betalat en stor del av pengarna som nu ska återbetalas. Problemet är således att det förslag som SvK och EI har tagit fram är direkt diskriminerande och inte uppfyller kravet på proportionalitet”, skriver debattörerna.

Nu uppmanar de Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen att göra om och göra rätt och omedelbart ta bort maxtaket på två miljoner.

Debatt: ”Elstödet för företag måste göras om”