FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Debatt: Välfärdsreformer gör vinstintresse till samhällsintresse

Bild: Gorm, Kallestad

Regelverken måste utformas rätt på marknaden för välfärdstjänster när man tillåter vinstdrivande aktörer, skriver två nationalekonomer på Di Debatt.

Nationalekonomerna Niklas Elert och Magnus Henrekson har granskat hur vinstintresset sammanfaller med samhällsintresset inom skolan och äldreomsorgen.

”Konkurrensen och närvaron av vinstsyftande aktörer kan leda till allt bättre och mer effektivt producerade tjänster på kvasimarknader. Men det förutsätter att regelverket är rätt utformat. Vi identifierar en stor förbättringspotential – med förbättrade regelverk skulle konkurrensen och närvaron av vinstsyftande aktörer kunna leda till betydligt bättre tjänster än i dag”, skriver de på Di Debatt.

Di: Debatt: Välfärdsreformer gör vinstintresse till samhällsintresse