FRIHANDELNS FRAMTID

Tre tunga kommissionärer varnar för subventionsrace

Margrethe Vestager, EU-kommissionär för konkurrens. Bild: Saul Loeb

Tre kommissionärer, bland andra Margrethe Vestager, varnar för ett europeiskt ekonomiskt självskadebeteende i en debattartikel i Financial Times.

Valdis Dombrovskis, Frans Timmermans och Margrethe Vestager ser stora risker med att EU inför liknande subventioner som president Joe Bidens omdiskuterade subventionspaket Inflation Reduction Act, IRA.

"Det riskerar leda till betydande ekonomisk självskada”, skriver de i debattartikeln.

De efterfrågar ett förbättrat företagsklimat, vill underlätta finansiering, men efterfrågar också satsningar på höjd kompetens och handel. Inte minst vill de stärka den inre marknaden.

Kommissionärerna menar att tidsbestämda riktade statsstöd visserligen kan ge viss begränsad lindring för de plågade europeiska ekonomierna, men det får inte handla om massiva subventioner:

”En massiv ökning av subventionerna i en union där länder inte har samma ekonomiska resurser kommer bara att riskera en fragmentering av den inre marknaden. Subventioner får inte ske på bekostnad av väl fungerande marknader och rättvis konkurrens”, skriver de.

FT: ”Europa förlitar sig på en välfungerande global ekonomisk ordning mer än andra stormakter eftersom vi är ett exportinriktat kraftpaket