ARBETSKRAFTSINVANDRING

Debatt: Arbetskraftsinvandrare behövs i företagen

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Stefan Tell

”Arbetskraftsinvandrare tränger inte undan arbetslösa. Arbetskraftsinvandrare rekryteras för att de behövs i företagen och för att de kan och vill arbeta”, skriver Svenskt Näringslivs Amelie Berg och Patrik Karlsson på Arbetets debattsida.

De konstaterar att rekrytering av internationell kompetens leder till att fler arbeten skapas i Sverige och hänvisar till studier som bland annat visar att de företag som har rekryterat utländsk kompetens växer snabbare än jämförbara företag.

”I stället för att försämra kompetensförsörjningen och överlåta ansvaret för strukturella arbetsmarknadsproblem på näringslivet borde politiken underlätta för företagen att anställa och stärka möjligheterna för arbetslösa att komma i arbete”, skriver de.

Arbetet: Arbetskraftsinvandrare behövs för att de vill ha jobben arbetslösa väljer bort

Om debattörerna:

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv

Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv