EU:S FRAMTID

Debatt: Detta är fokus för Sveriges ordförandeskap i EU

STOCKHOLM 20221019Statsminister Ulf Kristersson (M, th) och Moderaternas Jessica Roswall, ny EU-minister, (tv) under EU-nämndens sammanträde inför möte i Europeiska rådet. Bild: Christine Olsson/TT

Det är ett säkert, grönt, fritt och konkurrenskraftigt Europa som regeringen ser som målbild för EU. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Ulf Kristersson och Jessika Roswall om fokuset för Sveriges kommande ordförandeskap i EU.

När Sverige tar över ordförandeklubban i EU 1 januari är utmaningen att hålla ihop unionen central. Det menar statsminister Ulf Kristersson och EU-minister Jessika Roswall i en debattartikel i DN.

De listar fyra punkter som det kommande ordförandeskapet utgår ifrån. EU:s inre och yttre säkerhet, klimat och grön omställning, europeisk konkurrenskraft och demokrati och rättsstat lyder rubrikerna.

Kristersson och Roswall beskriver att det är angeläget att enigheten som finns inom EU kring Ukraina fortsatt värnas, liksom att man fördjupar det politiska stödet till länder i EU:s grannskapsområde: ”Ingen fråga är lika avgörande”.

Den inre säkerheten, skriver de, kan stärkas genom bättre gränsbevakning och ett utökat polissamarbete.

Och vad gäller den gröna omställningen så vill man slutförhandla kring klimatpaketet Fit for 55 samt arbeta för att EU minskar beroendet av rysk gas och andra fossila energikällor.

Kristersson och Roswall menar att Sverige i rollen som ordförandeland även behöver vara beredda på ytterligare nödåtgärder för att kunna hantera energikrisen.

Vidare skriver Kristersson och Roswall om behovet av nya reformer på konkurrenskraftsområdet:

”I dag saknas goda förutsättningar för många företag och industrier att investera och växa i Europa”, slår de fast och menar att såväl den gröna omställningen som krisberedskapen hänger på en konkurrens­kraftig ekonomi.

Slutligen kommer värderingar finnas med som ett fokusområde. Att värna demokratins grundläggande principer är en kärnuppgift, enligt regeringen.

DN: Debatt: ”Vi vill se ett grönare, säkrare och friare Europa”