DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Ledare: Gränskontrollerna gör ingen nytta

Svinesund, Sverige 20211228. Reisende til Sverige må vise negativ koronatest ved passering på grensestasjonene.Foto: Fredrik Hagen / NTB Bild: Fredrik Hagen

Har gränskontrollerna haft förväntad effekt? Mattias Svensson på SvD:s ledarsida ifrågasätter deras betydelse.

Svensson skriver att trots att 20 miljoner kontroller genomfördes 2016-17 var det bara några enstaka vapenbeslag som gjordes. Liksom de flesta människor som uppehåller sig i landet utan tillstånd har blivit kvar.

På grund av kontrollerna så försenas tågresor mellan Danmark och Sverige med nästan fem minuter varje dag, konstaterar Svensson som vill se mer öppenhet till grannlandet Danmark.

”Den rimliga ambitionen för fria, fredliga grannländer som Sverige och Danmark är ett tätare utbyte där företag och människor kan växa och utvecklas. Då måste kommunikationer bli smidigare. Ytterligare gränskontroller leder i motsatt riktning”, summerar Svensson.

SvD: Ledare: Gränskontroller har ett högt pris