DEN SVENSKA EKONOMIN

Ledare: Eget ansvar är en bra försäkring

Elisabeth Thand Ringqvists förslag att utöka de offentliga försäkringarna är lite märkligt, tycker Mattias Svensson. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Staten gör ett betydande överskott på de offentliga försäkringarna, som arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Det konstaterar Mattias Svensson i en ledare i SvD och ifrågasätter partiledarkandidaten Elisabeth Thand Ringqvists (C) förslag att utöka det offentliga försäkringssystemet.

”Det som började som system för individens trygghet, har med tiden utvecklats till system för att ge trygga intäkter till staten”, skriver Mattias Svensson på SvD Ledare.

Centerpartiets partiledarkandidat Elisabeth Thand Ringqvist vill åtgärda det med att utöka offentliga försäkringssystem så att de i högre utsträckning kompenserar för förlorad inkomst.

”Det är lite märkligt”, skriver Mattias Svensson och betonar att svaret inte är att de offentliga försäkringarna. Trygghet är mycket mer än staten, hävdar han.

”En reform som ISK-konton, som gjort långsiktigt sparande enklare för vanliga privatpersoner, har haft stor betydelse för många familjers trygghet när det uppstår problem av olika slag. Det ska inte heller uteslutas att de kompletterande försäkringar som vuxit fram för sjukvård och inkomstbortfall på senare år, ofta erbjudna av fackföreningar, faktiskt ger bättre trygghet än utbyggda offentliga system”, skriver han och tycker att det vore bra att bygga vidare på en tydlig uppdelning mellan offentligt grundansvar och eget ansvar utöver det.

SvD Ledare: Trygghet är inte bara mera stat