JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Debatt: Så kan fler kvinnor lockas att driva företag

Charlotte von Sydow Bild: Jonas Ljungdahl

Företag, riksdag och kommuner måste ta ansvar för att jämna ut könsskillnaderna inom svenskt företagande för att inte gå miste om nya jobb. Det menar Visma Spcs vd Charlotte von Sydow i en debattartikel i DI.

Mindre än var åttonde tung ledarpost bland Sveriges verkliga tillväxtbolag innehas av en kvinna, konstaterar Charlotte von Sydow och konstaterar att problemet är vidare än så.

”Sverige sticker också ut internationellt: Kvinnor utgör i dag 25,6 procent av alla svenska företagare, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Det är långt under EU-snittet på 32,4 procent. Bara tre EU-länder har en lägre andel kvinnliga företagare än Sverige: Rumänien, Montenegro och Malta”, skriver hon på DI Debatt.

Charlotte von Sydow föreslår därför ett antal åtgärder för att fler kvinnor ska vilja driva och leda företag. Det handlar bland annat om att reformera trygghetssystemen och att stärka lokala förutsättningar.

”Sverige har inte råd att kasta bort potentiella nya företag i den omfattning som glappet mellan kvinnor och män bland företagsledare visar på. Ett större fokus på att jämna ut skillnaden kommer att löna sig i form av ett starkare, mer inkluderande och mer motståndskraftigt Sverige”, skriver hon.

DI Debatt: Så får Sverige fler kvinnor att vilja driva företag