BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

”Marknaden utvecklar järnvägen”

Genrebild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Järnvägens potential utvecklas bäst av marknadskrafter, skriver Nils Paul, Svenskt Näringsliv, i en replik på SvD:s debattsida.

Han vänder sig mot Seko:s kritik mot avregleringen av järnvägstrafik och menar att konkurrensutsätta tågmarknaden har på många sätt varit nödvändigt.

”Järnvägen är en oumbärlig del av Sveriges transportsystem. För att hela landet ska utvecklas och stärka konkurrenskraft och sysselsättning krävs det att Sverige vidmakthåller och utvecklar infrastrukturen för att hålla jämna steg med tillväxt och befolkningsökning”, skriver han.

SvD Debatt (Replik): ”Marknaden utvecklar järnvägen”

Om debattören:

Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv