AVTALSRÖRELSE

Debatt: Vinster regleras bäst av marknaden

Pressbild Teknikföretagen, Mats Kinnwall Bild: Eva Lindblad

Det är inte en uppgift för politikerna att reglera vilka priser företagen sätter, skriver Teknikföretagens chefsekonom Mats Kinnvall i en debattartikel i Arbetsvärlden.

Läget inför avtalsrörelsen ser inte ljust ut. Vinsterna kan inte öka ohämmat på en konkurrensutsatt marknad.

Mats Kinnwall replikerar på en debattartikel av Daniel Lind som enligt honom argumenterar för att politiker istället för marknaden ska sätta priser.

”Företag som ”höjer priset för mycket” kan förlora kunder, tvingas sänka priset igen eller bli utkonkurrerade och gå omkull vilket därmed leder till en naturlig utrensning av företag som inte klarar sin uppgift”, skriver Mats Kinnwall i Arbetsvärlden.

Arbetsvärlden: Vinster regleras bäst av marknaden

Bolagen gör rekordvinster inför avtalsrörelsen