DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Debatt: ”Svag svenska hindrar många från att få jobb”

Bild: Pontus Lundahl/TT

Det råder en ”tydlig obalans i matchningen mellan utbud och efter­frågan på arbets­kraft med goda svensk­kunskaper”, skriver docent Stefan Eriksson och professor Dan-Olof Rooth, på SvD Debatt.

En ny rapport från SNS visar att arbetsgivare ställer höga krav på svenskkunskaper för att kunna anställa, samtidigt har många utlandsfödda begränsade kunskaper i det svenska språket. Därmed blir matchningen ofta dålig. Den viktigaste åtgärden är mer utbildning i svenska, menar Stefan Eriksson, docent i national­ekonomi vid Uppsala universitet, och Dan-Olof Rooth, professor i national­ekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

”Det viktigaste är åtgärder som förbättrar studie­resultaten och genom­strömningen i de existerande svensk­utbildningarna så att resan till goda svensk­kunskaper fungerar bättre. Det gynnar både utlands­föddas etablering på arbets­marknaden och integration på andra samhälls­områden”, skriver de på SvD Debatt.

SvD Debatt: Debattörer: Svag svenska hindrar många från att få jobb