DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Forskaren: Svensk skola bättre än många tror

Bild: Heiko Junge/NTB scanpix/TT

Forskaren Gabriel Heller Sahlgren skriver i Kvartal att det är invandringen som förklarar svagare skolresultat. Räknas dess effekter bort har svensk skola resultat i världsklass.

”För Sveriges genomsnittliga provresultat har över tid blivit en allt mindre relevant måttstock över skolans prestationer, just på grund av att andelen elever med utländsk bakgrund har ökat så pass mycket”, skriver Gabriel Heller Sahlgren som är forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och London School of Economics.

Hans forskning visar att den svenska skolan står sig väl i internationella jämförelser tvärtemot vad som ofta påstås i debatten.

”Totalt sett är den bespottade svenska skolan alltså idag bland de bästa i världen kunskapsmässigt, när man jämför lika med lika. Elever med svensk bakgrund har förbättrat sina resultat markant sedan runt 2010, vilket gör att de idag står sig förhållandevis väl i den internationella konkurrensen", skriver han.

Kvartal: Så räddades skolan – men invandringen kräver mer