KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Näringslivets krav: Undanröj hinder för all elproduktion

Jacob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Bild: Anders Wiklund / TT, Henrik Montgomery/ TT

”Om kärnkraften hade behandlats som andra fossilfria kraftslag skulle Sverige haft en betydligt mer stabil elförsörjning än vi har, och därmed lägre elpriser”, skriver Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke på DN Debatt.

Sverige måste skyndsamt inleda en kraftfull utbyggnad av all fossilfri elproduktion och det är viktigt att politiken slutar motarbeta kärnkraften, konstaterar de.

De lyfter fram en rad konkreta beslut som behöver fattas för att lägga en stabil grund för det framtida svenska elsystemet. Det handlar bland annat om att de energipolitiska målen behöver revideras, att takten i vindkraftsutbyggnaden måste öka samt att regeringsförklaringen innehåller ett åtagande om att möjliggöra byggande av ny kärnkraft.

”Det är bråttom. Alltför mycket tid har redan spillts på illa genomtänkta beslut som försämrat näringslivets elförsörjning och försatt många hushåll i en ohållbar ekonomisk situation. Processen för att undanröja hinder för ny elproduktion måste inledas omedelbart sedan den nya regeringen tillträtt”, skriver de.

DN Debatt: ”Sverige kan ha ny kärnkraft i drift omkring år 2030”

Om debattörerna:

Jacob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv