DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Leif Östling: Fokus på skattenytta ökar skolans kvalitet

Leif Östling. Bild: Janerik Henriksson/TT

Skattenyttan försämras och Sveriges konkurrenskraft försvagas om friskoleverksamheten skärs ned, skriver Leif Östling på Di Debatt.

Debatten om att skära ned friskoleverksamheten kommer med ett högt pris.

Skattenyttan kommer att ytterligare försämras och Sveriges konkurrenskraft försvagas, skriver Leif Östling, ordförande i Kommissionen för skattenytta och han ställer en fråga till läsarna:

Vad får vi för pengarna?

Leif Östling menar att debatten om friskolorna är kontraproduktiv och att den bidrar till att kostnaderna för skolan ökar samtidigt som kvaliteten i undervisningen försämras.

Leif Östling i Di Debatt: Fokus på skattenytta ökar skolans kvalitet

Leif Östling startar kommission för skattenytta – undrar fortfarande vad vi får för pengarna