DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Entreprenören: Värna den svenska modellen

Entreprenören Dan Olofsson. Bild: Jenny Leyman

”Socialdemokraterna borde värna den svenska modellen med en skola som är tillgänglig och kostnadsfri för alla”, skriver entreprenören Dan Olofsson på DI Debatt.

Han menar att statsminister Magdalena Andersson vill skapa en bild av att privata skolors, som drivs i aktiebolagsform, enda intresse är vinst och att de inte omfattas av samhällets krav på skolor.

”Så är det självfallet inte. Vinsten är ett resultat av att man skött verksamheten bra och genom att den stora merparten av vinsterna i privata skolor stannar kvar i verksamheten fås resurser till utvecklingen framåt”, skriver han.

DI Debatt: Debatt: Värna den svenska modellen, låt friskolorna ta ut vinst