RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Ledare: Knäck Putin och inflationen

Vladimir Putin. Bild: Pavel Byrkin

Exportrestriktioner gör maten dyrare och Putin rikare. Världen har mycket att vinna på att de tas bort, skriver Mattias Svensson i en SvD-ledare.

Politiska åtgärder höjer priser och förvärrar hungern helt i onödan, eftersom de utlöser en politiskt skapad brist snarare än en verklig. En uppgörelse inom WTO om att få bort den här typen av handelsrestriktioner ligger i världens långsiktiga intresse.

”Ju fler flaskhalsar som kan tas bort och varukedjor som kan sammanlänkas, desto mer pressas priserna. Då räcker lönen längre också för människor i en västvärld som inte riskerar att svälta. Vi kan med samma åtgärd bekämpa både Putin och inflationen”, skriver Mattias Svensson i SvD.

Mattias Svensson: Knäck Putin och inflationen