DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Politiken borde lyssna mer på Sveriges föräldrar”

Bild: Anders Wiklund/TT

Bristen på arbetsro är det som dagens föräldrar pekar ut som det värsta problemet i den svenska skolan. Det konstaterar Anders Morin och Gustav Blix från Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Aftonbladet.

Man skulle kunna tro att det är vinsterna som är skolornas största problem, men så är det alltså inte enligt debattörerna. En undersökning av Demoskop visar att 88 procent anser att bristande arbetsro är ett mycket eller ganska stort problem i skolan. Att skolor är vinstdrivande tycker färre än var tionde förälder vara det största problemet.

”Det är därför inte så konstigt att 78 procent av föräldrarna anser att skoldebatten fokuserar för mycket på frågor om vinst och valfrihet och för lite på vad som händer i klassrummen”, skriver debattörerna.

De menar att när fokuset i debatten ligger på vinsterna hindrar det viktiga diskussioner om hur den svenska skolan kan förbättras.

”Politiken borde lyssna mer på Sveriges föräldrar och föreslå sådant som faktiskt gör skillnad. Svensk skola behöver fungerande reformer, inte tomma slagord”, skriver de.

Debatt: Stöket i skolan ett stort problem, inte vinsterna