KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: ”Politiken sackar efter när näringslivet ställer om”

Bild: Sören Andersson

I dag står dålig symbolpolitik ofta i vägen när vi ska möta vår tids stora utmaning, klimatförändringarna, och det är nödvändigt att sluta bromsa företagen som driver omställningen. Det skriver Svenskt Näringslivs Karin Johansson och Marie Trogstam på DN Debatt.

Redan idag sänker svensk export de globala växthusgasutsläppen med motsvarande hälften av våra egna utsläpp, skriver Karin Johansson, näringspolitisk chef på Svenskt Näringsliv, och Marie Trogstam, chef för avdelningen för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

Marie Trogstam, Svenskt Näringsliv Bild: STEFAN TELL

Debattörerna menar att politiken bör prioritera tre områden: säkerställa ett kostnadseffektivt elsystem som levererar fossilfri el när och där det behövs, att tempot och förutsägbarheten i tillståndshanteringen ökar, och att omställningen till en cirkulär ekonomi – byggd på marknads­ekonomins principer – under­lättas.

”Näringslivet leder klimatomställningen. Det är politiken som sackar efter med ändamålsenlig lagstiftning och en insikt om att det globala genomslaget för innovativa lösningar är en avgörande del av lösningen”, skriver de på DN Debatt.

DN Debatt: ”Politiken sackar efter när näringslivet ställer om”