HOTEN MOT ÄGANDERÄTTEN

Debatt: Bryssels plan om hållbar bolagsstyrning är bristfällig

Bild: Claudio Bresciani/TT

En ambitiös hållbarhetsagenda är bra, men initiativet om ”hållbar bolagsstyrning” är fel väg att gå. Det skriver företrädare för flera europeiska näringslivsorganisationer i Financial Times.

EU-kommissionen har initierat en ambitiös hållbarhetsagenda kallad The European Green Deal. ”Vi stöder detta starkt, men kan inte stödja initiativet som kallas ’hållbar bolagsstyrning’”, skriver Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans företrädare för systerorganisationerna i Danmark, Finland, Norge, Island och Estland, i Financial Times.

Denna märkning ger det falska intrycket att den som inte håller med om dessa idéer skulle vara motståndare till hållbarhetsagendan i sig, anser de.

”Initiativet syftar till att harmonisera och dramatiskt ändra direktörens plikter så att i framtiden måste direktörer i privatägda företag balansera intressen från alla andelsägare när man fattar beslut”, skriver företrädarna.

Brevet har skrivits av Jan-Olof Jacke, Lars Sandahl Sorensen, Jyri Hakamies, Ole Erik Almlid, Arto Aas, och Sigurdur Hannesson.

FT: Brev: Bryssels plan om hållbar bolagsstyrning är bristfällig (betallänk)