HOTEN MOT ÄGANDERÄTTEN

LRF: Orimliga konsekvenser för skogsägare med nya riktlinjer för artskydd

Bild: Janerik Henriksson/TT

Skogsbruket kommer drabbas av stora konsekvenser genom Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens nya riktlinjer kring artskydd. Det menar LRF, som nu vill att regeringen snabbar på en översyn av regelverken.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har nyligen redovisat två nya regeringsuppdrag kring artskydd. De handlar om hur artskyddsbestämmelserna ska tillämpas och tolkas samt om förebyggande strategier för att artskyddsförbuden inte ska aktualiseras. Båda två kommer att påverka den enskilde skogsägaren mycket, menar LRF.

– Att ta hänsyn för att bevara arter är en viktig del av svenskt skogsbruk och ett viktigt ansvar för svenska skogsägare. Det finns redan flera förebyggande strategier för detta. Att enskilda familjer och skogsägare utöver det ska ta ytterligare ansvar och kostnader är inte rimligt. Det måste finnas en bättre balans i förhållande till det ansvar som det allmänna tar, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

Enligt honom har artskyddsförordningen ändrats kraftigt och det har varit till skogsägarnas nackdel. Han menar att det blir ännu värre med de nyligen presenterade riktlinjerna och han konstaterar att myndigheterna inte har genomfört någon konsekvensanalys.

– Myndigheterna bortser från vad tillämpningen kommer att betyda för skogsbruket och samhället i stort; hur både landsbygden och samhällsekonomin kommer att påverkas negativt. Det vi kan säga är att utredningsansvaret kommer att kosta väldigt mycket och att det är enskilda skogsägare som kommer att få stå för större delen av den kostnaden, säger Paul Christensson.

LRF menar att förslaget försvårar för skogsägare att få sin sak prövad och möjlighet till ersättning när staten hindrar dem att bruka sin mark. Enligt organisationen strider det mot grundlagens skydd för den enskilde.

Nu vill Paul Christensson att regeringen påskyndar arbetet med att tillsätta den aviserade skogsutredningen.

– Regeringen har på goda grunder identifierat behovet av en ny skogsutredning, säger han.

LRF: Nya riktlinjer för artskyddet får orimliga konsekvenser för enskilda skogsägare