DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Inget bussigt skolförslag

Skolbussning som integrationsverktyg är moraliskt tvivelaktigt, saknar stöd i forskningen och möter starkt folkligt motstånd, skriver Benjamin Dousa i en SvD-ledare.

Socialdemokraterna har senaste tiden presenterat en rad förslag som går ut på att begränsa föräldrars och elevers valfrihet. Genom lottning, bussning och kvotering av elever ska skolor i högre grad uppnå en ’’allsidig social sammansättning av elever’’.

I en ny mätning från Demoskop kan vi nu visa att det finns ett starkt folkligt motstånd mot den här typen av förslag, även bland S-väljare, skriver Benjamin Douse i SvD.

Inget bussigt skolförslag