KOMPETENSKRISEN

Tre miljarder i veckan - så mycket kostar bristerna i yrkesutbildningen

Bild: Rogelio V. Solis

Reformera den gymnasiala yrkesutbildningen, skriver tre företrädare för Svenskt Näringsliv på Dagens Samhälle Debatt.

Svenskt Näringsliv presenterar en reformagenda för en bättre gymnasial yrkesutbildning, skriver Magnus Wallerå, Hanna Cederqvist och Johan Olsson, alla tre från Svenskt Näringsliv.

De menar att näringslivet måste få ett större inflytande. Bland annat vill de införa ett nationellt branschråd som ska ”ges ett avgörande inflytande över yrkesutbildningarna”. De hänvisar till en undersökning som visar att bristerna i yrkesutbildningen kostar 2,8 miljarder kronor i veckan.

De anser att Lars Stjernkvists utredning, som presenterades nyligen, är konstruktiv.

”Nu måste dessa idéer utvecklas i samråd med branscherna. Annars riskerar corona-krisen att övergå i en långvarig och extremt dyrbar kompetenskris”, skriver debattörerna.

Dagens Samhälle: Bristande yrkesutbildning kostar 2,8 miljarder i veckan