DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Friskolorna är en välfungerande del av Sverige

Bild: Fredrik Sandberg/TT

”Hur kan det vara ett problem att hundratusentals föräldrar och elever röstar med fötterna för att få gå i en bättre skola än den kommunerna många gånger erbjuder?”, skriver Maria Rankka på SvD:s ledarsida.

Hon konstaterar att friskolorna, med några få undantag, är en välfungerande del av Sverige. Men trots det får man ändå intrycket i debatten att det är just friskolorna som är problemet.

”Innan skolpengen infördes var möjligheten att välja skola förunnad ett mycket litet privilegierat fåtal. Reformen öppnade upp för så väl alternativ pedagogisk inriktning som att bara göra skolan bättre”, skriver Maria Rankka.

Att svenska elever i genomsnitt halkar efter kunskapsmässigt borde istället vara den dominerande frågan i skoldebatten, menar hon.

SvD Ledare: Göran Rosenberg hade rätt