DEN AKUTA ELKRISEN

Oro för elbrist kan stoppa företagens nysatsningar

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Bild: Sofia Ekström/SvD/TT

Den globala elkrisen kräver att regeringen agerar – och det snart, menar Svenskt Näringsliv. I en ny undersökning framkommer att en stor del av organisationens medlemsföretag har lågt förtroende för svensk energipolitik, rapporterar SVT Nyheter.

Svenskt Näringsliv har frågat sina 3 647 medlemsföretag om deras syn på energikrisen och Sveriges förmåga att hantera den. Ett av tio företag angav att man redan påverkats av krisen.

Enligt Jan-Olof Jacke har Sverige djupgående strukturella problem med energiförsörjningen. Detta får konsekvenser för företagens vilja och möjlighet att investera. För redan nu tvekar drygt hälften av de företag som planerar energiintensiva investeringar för att man inte litar på att tillgången på extra kraft ska kunna tillgodoses.

– Min skräckvision är att vi ska tappa i konkurrenskraft – och inte klara av att göra den snabba omställning som behövs för klimatets skull, säger Jan-Olof Jacke till SVT Nyheter.

SVT: ”Jag vill se handlingskraft”