DEN AKUTA ELKRISEN

Nytt kärnkraftsstopp hotar: "Givetvis en katastrof för Sverige"

Bild: Pressbild, Mostphotos, Adam Ihse/TT

Elkrisen pressar svenska bolag redan idag. För Lindab har elkostnaden dubblerats på tre år. Det kan bli ännu värre, varnade Ringhals och Forsmarks vd i TN häromdagen eftersom fler kärnkraftverk kan tvingas stänga när ett regeringsbeslut dröjer. ”Till slut hamnar vi i ett nationellt nödläge”, säger Ola Ringdahl, vd på Lindab.

– Vi är inte superelintensiva, vilket för oss betyder att även om priset går upp i perioder så kan vi fortsätta vår tillverkning. Det blir lite dyrare men det är ingen katastrof och inte alls lika illa som det blir för andra företag som drabbas mycket mer, säger Ola Ringdahl, vd på ventilationsbolaget Lindab.

Han menar att det idag finns en oro för att det inte kommer att kunna gå att lita på att det finns säker eltillförsel i framtiden.

– Som läget ser ut nu så kommer vi inte att kunna lita på att elen finns där tillgänglig hela tiden i framtiden.

”För oss har elkostnaden dubblerats på bara tre år”

Sverige delades 2011 upp i fyra olika elområden och vilket pris man betalar för elen skiljer sig beroende på vilket elområde man är verksam inom. I tio år har sydsvenska företag som är verksamma i elprisområde 4, bland annat Lindab, betalat mer för elen än övriga Sverige. Under perioder har det handlat om tio gånger högre priser.

– För oss har elkostnaden dubblerats på bara tre år. Det är en kombination av många olika faktorer, bland annat elpriset, nätkostnaderna och punktskatter som tillsammans gör att kostnaden för el blir väldigt dyr.

Förutom Lindabs fabriker i runt om i Europa och Skåne finns även en fabrik i Luleå, där det i dagsläget inte alls finns samma problem.

– I Norrland är elförsörjningen idag betydligt säkrare och rikligare än i södra Sverige.

TN har tidigare rapporterat om att elsystemet är i obalans och att det i söder finns ett underskott på el och ett överskott i norr. Frågan blir än mer aktuell när satsningar som batterifabriken Northvolt, H2 Green Steels fabrik i Boden, gruvjätten LKAB och stålkoncernen SSAB alla görs i norra Norrland. Inom några år kommer de fyra bolagen förbruka lika mycket som hälften av dagens elproduktion i Sverige.

– De här intressanta och bra initiativen som kommer igång i norra Sverige innebär såklart att det kommer att gå åt mer el i norra Sverige och skapar en oro för elförsörjningen i de södra delarna. Det är både kul och oroväckande samtidigt.

Han menar att elkrisen är mycket negativ för investeringsklimatet i Sverige.

– Det påverkar just nu mest elintensiv industri och serverhallar. Men hela samhällets elektrifiering kommer att kräva mycket mer el. När vi nu lägger ned planerbar elproduktion och inte har en stabil överföringskapacitet i elnätet skapar det oro för hur elektrifieringen ska kunna genomföras.

Kräver garantier

Elförsörjningen nu har blivit en avgörande fråga när Lindab ska expandera.

– Förra året ville vi genomföra en expansion med fabriker i Skåne och det lokala kraftbolaget gav oss till slut garantier. Men vi avvaktade innan vi fick klartecken från kraftbolaget innan vi vågade sätta igång med expansionen.

– Den tanken hade inte ens slagit mig för tio år sedan. Jag tror att problematiken kring elförsörjningen har blivit ett uppvaknande för många bolag.

Ola Ringdahl menar att Sverige i dagsläget för en ålderdomlig energipolitik som påverkar hela Sverige negativt.

– Även om vi är en nettoexportör av el så tvingas vi förlita oss på smutsig el från andra länder under vissa perioder. När vi har en inhemsk ren energiproduktion borde vi istället exportera ren el alla dagar om året. Det skulle vara bättre för alla.

Han berättar att han i dagsläget inte har någon förhoppning om att det kommer bli bättre.

– Det är en låst politisk fråga just nu. Nu hoppas jag på att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att komma överens om en långsiktig lösning. Det här är något som kommer att ta minst tio år och då behövs breda politiska överenskommelser. Men man kan också tycka att man borde ha tagit tag i den här frågan för länge sedan.

Ringhals och Forsmark larmar

Den femte maj gick Ringhals och Forsmark ut med ett ”urgent market message” till den svenska elbörsen. Det är något som elproducenter måste göra vid händelser som påverkar eller riskerar att påverka tillgången på el och därmed även elpriserna. Enligt experter är det tydligt att om inte ett beslut om slutförvar av kärnbränsle fattas så finns risken att det inte går att producera kärnkraft efter 2025.

– Att fatta de här besluten är en ansvarsfråga och då är det hemskt att låta partipolitiska överväganden påverka. Det gör att vi riskerar hela vår samhällsfunktion, sa Lina Håkansdotter, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svensk Näringsliv, till TN nyligen.

”Till slut hamnar vi i en omedelbart förestående kris, ett nationellt nödläge”

Om det inte går att producera kärnkraft efter 2025 är det ”givetvis en katastrof för Sverige”, konstaterar Ola Ringdahl.

– Jag tror att Miljöpartiet kommer att blockera allt vad slutförvar heter. Socialdemokraterna kommer att finna sig i den behandlingen. Det orsakar stor nervositet för elförsörjningen i vårt land. Till slut hamnar vi i en omedelbart förestående kris, ett nationellt nödläge. Då plötsligt, fem över tolv, kommer en nödlösning att tas fram så att kärnkraften kan fortsätta att hålla Sverige igång. Det blir dyrare och mindre säkert än ett slutförvar. En typiskt svensk politisk lösning alltså.

Tidningen Näringslivet söker miljö- och klimatminister Per Bolund för en kommentar.