KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Jacke: Regeringen måste göra allt för att lösa Cementa-krisen

SLITE 20210730Kalkbrott vid Cementas fabrik i Slite på Gotland.Foto:Karl Melander/ TT kod 75135 Bild: Karl Melander/TT

Ekonomi (TT)

Hundratusentals jobb hotas om Cementas fabrik på Gotland stoppas, enligt Svenskt Näringsliv.

– Bara i byggsektorn påverkas 150 000–200 000 jobb direkt. Nu måste regeringen göra allt för att lösa detta, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke till TT.

– Konsekvenserna av ett stopp är helt orimliga, för hela näringslivet, för Sveriges infrastruktur och för tillväxten i svensk ekonomi. Vi måste bara hitta en lösning och undvika ett driftstopp, säger Jan-Olof Jacke.

Cementa-krisen startade i början av juli när Mark- och miljööverdomstolen sade nej till Cementas ansökan om få fortsätta få bryta kalk på Gotland. Enligt domstolen var ansökan så dålig att frågan inte ens kunde tas upp. Tillståndet löper ut i höst, skriver TT.

Sedan dess har branschorganisationen Svensk Betong sagt att cementstoppet hotar byggen som är viktiga för miljön. Gruvbolaget LKAB har reagerat. Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet, har kallat näringsminister Ibrahim Baylan (S) till ett extra utskottsmöte på onsdag. Och infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) har sagt att hela Sverige får problem om det blir brist på cement.

Oroade

Men två miljörättsprofessorer har sagt att regeringen enligt lag inte kan ingripa i en prövning av Miljödomstolen, enligt TT.

Svenskt Näringsliv sällar sig till de oroade.

– Vi kan inte importera tillräckligt med cement, i alla fall inte på kort sikt. Nu måste regeringen vända på varje sten juridiskt och praktiskt, säger Svenskt Näringslivs Jan-Olof Jacke till TT.

Bild: Stefan Jerrevång/ TT

Ett stopp för Cementa betyder att byggbranschen, och branscher som beror av den, påverkas. Utan cement till ett husbygge blir det till exempel inga inköp av nya möbler eller lampor till huset, enligt Svenskt Näringsliv. Tillsammans handlar det om tiotusentals eller hundratusentals jobb och många möjliga varsel, anser organisationen.

– Det viktiga i det här läget är att slå fast konsekvenserna är helt orimliga. Visst måste den juridiska processen ha sin gång men fram till dess krävs beslut som gör att Cementa inte stannar upp.

Exakt hur krisen ska lösas vill Jan-Olof Jacke dock inte säga. Kanske måste lagen ändras.

– Vi står inte här som några duktiga människor med en färdig plan. Hade vi haft en lösning hade vi sagt det. Jag hoppas bara att den grupp i regeringskansliet som jobbar med detta gör allt den kan.

”Det pågår ett intensivt departementsövergripande arbete”

Vad som kommer att sägas på onsdagens möte i näringsutskottet är inte klart.

– Det pågår ett intensivt departementsövergripande arbete i regeringskansliet för att titta på den här frågan och analysera den och se konsekvenser framåt, har utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) tidigare sagt till TT.

Claes Sjölin har i en TN-intervju efter domstolens besked framhållit att regelkrångel, långa handläggningstider och länsstyrelser som gör det svårt att göra rätt, är roten till den rådande situationen.

Det är en bekymmersam utveckling som blir tydlig ur ett internationellt perspektiv, menar han. Han hänvisar till det kanadensiska forskningsinstitutet Fraser Institutes senaste rapport där Sverige hamnar på plats 46 i världen när det kommer till ekonomisk frihet. En placering där fallen Preem och Cementa inte hunnit ingå i underlaget. Sedan år 2015 har vi sjunkit från plats 19. I det sammanvävda indexet är just skyddet för äganderätten och oberoende domstolar tunga komponenter.

Claes Sjölin menar att den negativa utvecklingen måste vändas. Det handlar om en hel myndighetskultur, och kulturfrågor är något av det svåraste att ändra på, menar han och betonar vikten av ett starkt ledarskap i alla led.

– Det tar tid och måste göras omsorgsfullt, det är mycket lättare att rasera en kultur än att få fram en ny, sade han i TN-intervjun.

”Det är under all kritik”

Svenskt Näringslivs expert inom miljölagstiftning, Niklas Skår, har också varnat för att långa och komplicerade tillståndsprocesser riskerar leda till att allt fler investeringar lämnar Sverige.

– Det är under all kritik. På sikt kan hela industrier försvinna från landet, sade han i en TN-intervju.

Cementa har skickat in ett överklagande till Högsta domstolen efter Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Fakta

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Cementa har bett om förlängning av tillståndet ett år och beslutet till Högsta domstolen.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa