KRIGET I UKRAINA

Kriget: Nu kommer konkurslarmen – ”Omöjligt att täcka kostnaderna”

”Vårt företag har överlevt flera lågkonjunkturer, men det här är värre än något annat”, säger Birgitta Johansson på Rolf Johanssons Schakt & Transport. Bild: Privat, Jessica Gow/TT, Ole Berg-Rusten

Kriget har fått priser på bränsle, el, metaller och andra insatsvaror att rusa, varnar experter. Konkurserna väntar runt hörnet, menar Birgitta Johansson på Rolf Johanssons Schakt & Transport. ”Vårt företag har överlevt flera lågkonjunkturer, men det här är värre än något annat”, säger hon till TN.

Flera branscher kämpade redan med stigande priser på insatsvaror. Nu förvärras situationen ytterligare på grund av kriget i Ukraina, enligt flera experter, branscher och drabbade företag.

Anders Robertsson som är vd på bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna berättar att materialpriserna ökade under pandemin och att priserna fortsätter uppåt nu i och med krigets utveckling.

– Prisökningen tog fart under förra året. Vi ser nu att våra medlemsföretag kämpar med högre priser på bland annat VA-material, stål, el och nu framförallt diesel. Dieselpriserna äter upp i princip alla marginaler, och det här är redan en bransch med låga marginaler, säger Anders Robertsson.

Sitter fast i gamla avtal

Många av företagen sitter dessutom fast i avtal baserade på prisindex som kan vara upp till ett år gamla.

– Många indexerar bara en gång per år, och det finns även de som inte indexerar alls. Om det sedan blir en prisuppgång på drygt 25 procent på insatsvarorna blir det en stor utmaning för företagen då de inte kan reglera priserna.

”Priserna på energi kan gå upp ännu mer och då går man back på jobben”

Situationen i Ukraina förvärrar situationen.

– Kriget i Ukraina driver upp energipriserna ännu mer och skapar en enorm osäkerhet. Det blir väldigt svårt för underentreprenörer att få tillräckligt betalt av beställarna. Det är naturligtvis inte rimligt att underentreprenörerna ska ta hela kostnaden, det måste kunna förmedlas vidare i kedjan till seriösa beställare som tar ansvar.

Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna. Bild: Pressbild

Anders Robertsson berättar att företagen tvingas tacka nej till uppdrag på grund av den osäkra prisbilden.

– Priserna på energi kan gå upp ännu mer och då går man back på jobben. Det här är en allvarlig kris för branschen och vi kan räkna med konkurser. Medelåldern i branschen är hög så det kan också bli så att många väljer att avsluta karriären nu. Det är motsatsen till vad vi skulle behöva, vi behöver fler kunniga maskinentreprenörer.

”Mycket är ställt på paus nu vilket är otroligt illa”

Tätare prisindexering tror Anders Robertsson kan vara en lösning.

– Förut kanske det gick bra att indexera en eller två gånger om året, men nu behövs det snarare en till två gånger i månaden. Man måste se till så att underleverantörer ersätts för kostnadsökningarna. Företagen behöver långsiktiga och stabila villkor för att kunna investera i nya maskiner och personal. Mycket är ställt på paus nu vilket är otroligt illa med tanke på den klimatomställning som måste göras nu.

Materialkostnader stigit ”fruktansvärt mycket”

Rolf Johanssons Schakt & Transport AB är ett av företagen som har drabbats av de stigande priserna.

– Vi tvingas att tacka nej till jobb eftersom vi inte får de priser vi behöver ha. Vissa priser är satta efter hur läget var i maj förra året och vi kan omöjligt få kostnadstäckning för drivmedlet, berättar Birgitta Johansson som är en av ägarna i företaget.

Det är också många av de insatsvaror som företaget använder som har ökat mycket i pris den senaste tiden.

– Det är först och främst dieselpriserna som skenat, men mycket annat också. Plast, metall och allt rörmaterial har ökat väldigt mycket. Vi gör en del enskilda avlopp och där har priset på materialet stigit fruktansvärt mycket.

”Efter sommaren tror jag att många företag går i konkurs”

Att ingå längre avtal är inte aktuellt i det här läget vilket gör det svårt med beställningar från offentligt håll som ofta sträcker sig över längre perioder.

– Längre avtal är inte aktuellt när läget är så osäkert på grund av prisökningarna, så därför har vi vänt oss mer mot den privata sidan. De sista dagarna har dieselpriset ökat med en krona per liter. Det är helt galet. Allt känns jätteosäkert.

Birgitta Johansson berättar att det är mycket oro i branschen just nu.

– Det är mycket ont i magen just nu. Vi måste begära högre priser för att få täckning för våra jobb, och jag funderar på när det blir för dyrt för den privata sidan.

Konkurserna väntar runt hörnet, kanske redan efter sommaren slår de till, tror Birgitta Johansson.

– Vårt företag har varit igång sedan 1977 och överlevt flera lågkonjunkturer, men det här är värre än något annat. Efter sommaren tror jag att många företag går i konkurs.