DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Friskole-vd: Därför är skoldebatten osaklig

Nya Läroverkets grundare Gunvor Selberg tillsammans med vd Magnus Selberg Bild: Carina Selberg

Friskolan Nya Läroverket i Luleå har 700 elever och växer stadigt tack vare sin goda kvalitet. Men vd Magnus Selberg menar att friskoledebatten är osaklig och känslosam, skriver Svenskt Näringsliv.

– Skolan har varit igång i 15 års tid och den har vuxit stadigt. Det om något är ett gott betyg för att såväl elever som föräldrar är nöjda med vår skola. Däremot är det inte givande för någon part att debatten är så osaklig.

Det säger Magnus Selberg, vd på Nya Läroverket i Luleå, till Svenskt Näringsliv. Han är trött på att det i debatten ofta sägs att friskolorna är stora koncerner.

– I själva verket utgör dock 95 procent av den totala andelen friskolor endast av skolor med en eller två enheter. En sådan sak borde komma fram mer i debatten, säger han.

Svenskt Näringsliv: ”Hade vi inte haft bättre kvalitet hade vi inte funnits”