DEN SVENSKA EKONOMIN

Fler kan få slippa betala moms

Finansminister Mikael Damberg (S) Bild: Jonas Ekströmer/TT

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen förändring av ett antal skatter. Nu är det dags att gå vidare med två förslag, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Det första förslaget handlar om höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt.

”Regeringen anser att det är angeläget att förenkla för de minsta företagen. Ett sätt att göra det är att ge dem en möjlighet att bli befriade från att ta ut mervärdesskatt”, skriver Regeringskansliet i pressmeddelandet.

Det andra förslaget handlar om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer.

”För reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne tas sedan den 1 januari 2017 mervärdesskatt ut med en reducerad skattesats om 12 procent. Nu föreslår regeringen att mervärdesskatten ytterligare sänks från 12 procent till 6 procent för dessa tjänster. Den föreslagna sänkningen görs för att förstärka incitamenten i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt”.