DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Experterna: Så allvarlig är råvarubristen

Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken. Bild: Pressbild

Förutom olja och gas är Ryssland en stor exportör av metaller och andra kritiska råvaror. Att priserna rusar är dock inte det enda orosmolnet, menar experter. ”Vissa metaller är avgörande för att produktion ska kunna bedrivas”, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, till TN.

Sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina har priserna på olja och naturgas” varit lite av en berg och dalbana”, enligt Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen. Framför allt har oljepriserna påverkats av Ukrainakriget och även om de ännu inte kommit upp till nivåer som 2008 då Brentoljan nådde över 147 dollar per fat innan finanskrisen, så kostade ett fat 130 dollar i början av mars.

– Det är en marknad där man spekulerar i framtida priser och i takt med nyhetsrapporteringen om hur kriget utvecklar sig så påverkas oljepriserna varje dag. Det är naturligtvis en helt unik situation. Det är bara ett fåtal gånger i världshistorien vi sett så höga och varierande oljepriser.

Trots att Sverige har ett lågt importberoende av olja och gas från Ryssland kommer runt 40 procent av gasimporten och 27 procent av oljeimporten till EU från Ryssland. Nu har flera röster inom EU, bland andra utrikesminister Ann Linde (S), lyft fram att krav på att EU ska stoppa import av gas och olja från Ryssland.

– Det är inte ett lätt beslut för EU att kapa Ryssland. Det skulle bli en ordentlig smäll om man stängde ned leveranserna av rysk gas, säger Mats Kinnwall.

”För svensk del kommer vi främst märka av högre elpriser.”

Tyskland, som stängt ned en rad kärnkraftverk och istället blivit beroende av naturgas från Ryssland, är ett av de länder som drabbas hårdast.

– Det är svårt att hitta en ersättning för den ryska gasen. Det finns en risk, även om den i dagsläget är liten, att Tyskland tvingas stänga ned industriverksamhet. För svensk del kommer vi främst märka av högre elpriser.

Även Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, lyfter fram att Europa är väldigt beroende av Ryssland när det gäller naturgas.

– Det har satt oss i en mycket besvärlig situation. För svenska företag och privatkonsumenter kommer det märkas på att elpriserna riskerar att stiga kraftigt igen då högre priser på kontinenten påverkar de svenska elpriserna.

Han befarar att oljepriset kan stiga upp över 150 dollar per fat.

– Ryssland är en stor exportör av olja och de exporterar under normala förhållanden runt fem miljoner fat varje dag. Om både EU och USA skulle ha ett embargo så kommer många länder behöva täcka upp och öka inköpen från andra producenter, vilket dels inte är oproblematiskt att lösa i sig men det leder också sannolikt till vi får betala högre priser för oljan.

Flaskhalsar

Att många av världens länder på samma gång ville rivstarta sina ekonomier under pandemin har förvärrat situationen ytterligare, menar han.

– Vanligtvis brukar olika länder vara inne i lite olika faser av konjunkturen men nu när alla länder samtidigt gasar med både penning- och finanspolitiska stimulanser skapade det stora flaskhalsar.

Förutom olja och gas är Ryssland även en stor exportör av andra råvaror som koppar och nickel och landet producerar 18 av de 30 råvarorna på EU:s kritiska lista.

– Du kan i princip nämna vilken råvara som helst så hittar du Ryssland som en meningsfull producent och exportör. En stor del av världen har ett importberoende av ryska råvaror.

Han menar att en rad råvaror nu kommer att utsättas för prischocker.

– Det handlar om allt från stål till spannmål. Vi kommer att se stora prishöjningar som i slutändan kommer att landa hos konsumenterna.

– Kina är i dag världens största importör av råvaror och eftersom de vill undvika kraftig inflation så tror jag de kommer att försöka importera en större del av sin konsumtion från Ryssland.

Mer än priser oroar

För vissa metaller är det inte bara prisutvecklingen utan även tillgången som är problemet, menar Mats Kinnwall.

– Då vissa metaller är avgörande för att produktion ska kunna bedrivas är det många företag som nu försöker hitta andra leverantörer utanför Ryssland men det är inte lätt.

Han lyfter även fram logistikproblem kopplat till leverantörskedjorna som ett stort problem.

– Det handlar inte bara halvledare som tidigare varit väldigt uppmärksammat, utan det handlar om alltifrån metaller till gummi och plast. Kriget blev lök på laxen på de redan stora utmaningarna som många företag hade innan.

”Det vi ser nu är att globaliseringen rullas tillbaka och det är inget som gynnar den ekonomiska utvecklingen globalt. Det finns ingenting positivt med det.”

Han lyfter fram att den svenska exportindustrins globala värdekedjor efter finanskrisen 2008 ändrat riktning, då många företag satsat mer på inhemsk produktion och mindre på import.

– Det var en utveckling som vi såg redan innan pandemin. Den utvecklingen hade främst ekonomiskt rationella beslut som inte hämmade tillväxten. De kunde dels vara kommersiella eller att man kunde minska arbetskraftskostnader i och med robotiseringen.

Men utvecklingen påskyndades av pandemin då fler företag valt att se över de globala leveranskedjorna.

– Under pandemin stängdes till och med EU:s inre marknad. Och nu när vi haft två kriser på kort tid har det belyst hur sårbart det är när allt är sammankopplat.

Just att de globala leverantörskedjorna kortas ned är något som oroar Mats Kinnwall.

– Det vi ser nu är att globaliseringen rullas tillbaka och det är inget som gynnar den ekonomiska utvecklingen globalt. Det finns ingenting positivt med det.