BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Bolagskapare slog till mot Tareq Taylor – ”Det var en chock”

Bild: Mostphotos, TT

En liga lyckades kapa kändiskrögaren Tareq Taylors bolag. Bolagsverket agerade inte trots att bedragarna inte ens fick hans namn rätt i de förfalskade handlingarna. ”Jag hade ingen aning om att man med så enkla medel kunde ta över ett bolag. Det är så vidrigt”, säger Tareq Taylor.

Svenska bolag kapas i parti och minut och tillvägagångssättet är väldokumenterat. Ofta handlar det om internationella ligor som har satt i system att skicka in många ändringsanmälningar till Bolagsverket. Om de kriminella har tur uppmärksammar inte den drabbade företagaren kapningen och det blir fritt fram för bedragarna att köpa varor från företagets bankkonto. I värsta fall kan de tömma bolaget på dess tillgångar.

I somras var det Tareq Taylors tur att drabbas. Han driver restaurangen Kockeriet i Malmö och har också med åren blivit ett välkänt namn i olika tv-sammanhang.

Det var rena turen att Tareq Taylor upptäckte bolagskapningen.

– När jag kom tillbaka efter en tv-inspelning blev jag uppringd av polisen och fick frågan om jag kände en person som var misstänkt för urkundsförfalskning. De hade gjort en sökning och sett att han satt i min styrelse. Det var då det uppdagades, berättar Taylor.

Chocken blev förstås enorm. Vad hade hänt? Tareq Taylor kontaktade blixtsnabbt Bolagsverket och fick reda på att han själv var bortplockad som styrelseledamot i bolaget. Istället var bedragaren styrelseledamot och han själv suppleant.

Snabbt vidtog Tareq Taylor motåtgärder. Han gjorde en ny ändring i bolaget, bringade ordning i allt det kaos som kaparna redan hade skapat. Det handlade om att åter bemanna den två man starka styrelsen med rätt personer, ändra verksamhetsadressen, utdelningsadressen med mera.

– Jag hade sådan tur, som han själv uttrycker det.

Mycket kritisk

Men vad hade egentligen hänt? I och med att Tareq Taylor då inte hade en digital brevlåda kom meddelandet om ommöbleringen i styrelsen till hans adress i Malmö. Problemet var att han samtidigt deltog i tv-inspelningarna av ”Stjärnorna på slottet” och ”Bäst i köket” i Stockholm och alltså inte hade möjlighet att läsa posten. Och eftersom inget gjordes för att stoppa ändringen i styrelsen betraktades det som ett ”go ahead” av handläggarna på Bolagsverket. Kapningen var ett faktum.

– Det ska vara precis tvärtom. Om du vill att den föreslagna förändringen ska genomföras i styrelsen så ska du vidimera det med ditt e-id. Annars ska det inte gå igenom, säger Tareq Taylor.

Han är skarpt kritisk mot Bolagsverkets hantering av ärendet. Inte minst för att två förfalskade underskrifter i anmälan inte överensstämmer med varandra. Polisen ger Tareq Taylor stöd.

– När polisen tittade på handlingarna undrade de vem som har granskat dem. De förfalskade namnteckningarna var inte lika varandra, det var inte ens samma namn. På det ena dokumentet stod det Tareq Taylor och på det andra Tareq Daoudi. Handläggaren har inte ens jämfört de två underskrifterna, säger han.

Till Aftonbladet, som var först med att berätta om bolagskapningen, säger Bolagsverkets enhetschef Håkan Larsson att han beklagar händelsen. Han menar att Bolagsverkets uppdrag är att säkerställa att det ska vara snabbt och enkelt att starta företag men avfärdar inte helt idén om ett godkännande genom Bank-ID. Han tror dock inte att det är en lösning som fungerar för alla företagare.

Till TN svarar Håkan Larsson via mejl på frågan om hur myndigheten kunde missa att de två underskrifterna inte var identiska:

”Under 2020 hanterade vi cirka 140 000 företrädarärenden relaterade till enbart aktiebolag och i år väntas siffran bli ännu högre. De stora volymerna innebär begränsade möjligheter att göra den typen av kontroller löpande. Får vi en indikation på att något är fel så agerar vi naturligtvis på detta och tar ärendet till granskning”.

Kunde ha blivit mycket dyrt

Förutom att åter ta makten över sitt eget bolag var Tareq Taylor tvungen att utröna vilken skada bedragarna hade lyckats åstadkomma. De hade haft kontroll över företaget i totalt 36 timmar då de hade köpt fyra mobiltelefoner med tillhörande abonnemang.

Nu hamnade Tareq Taylor i en omständlig process där Telias bedrägerienhet först sade att leveransen, som ännu inte hade skickats, skulle stoppas. Enligt Taylor lovade Telia att ärendet skulle vara avslutat i och med det, men han har ändå fått en faktura på ett abonnemang som han nu bestrider.

Tareq Taylor har under pandemin blivit känd för sin kamp för besöksnäringen som drabbades hårt av restriktionerna. Han har stått upp för företagare som inte har fått sina krispengar och fastnat i Tillväxtverkets krångelmaskineri. Hans egna företag drabbades också hårt under krisen, vilket fick till följd att han var tvungen att permittera personal för att övervintra.

Om kaparna hade lyckats hade det lagt ytterligare sten på börda.

– Det hade blivit 50 000 kronor per år bara i maskinvara och med abonnemang på det hade det blivit över 100 000 kronor per år, säger Tareq Taylor.

– Det är stora pengar. I synnerhet för en restaurang som precis har kommit ur en pandemi. Det är tufft, säger han.

Samtidigt kunde det ha blivit så oerhört mycket värre.

– Bedragaren blev firmatecknare, vilket betyder att han kan köpa telefoner, skaffa en leasingbil, ta lån. Ja, vad tusan som helst, säger han och tillägger att han nu har skaffat sig en digital brevlåda för att han inte ska drabbas igen.

Faktaruta: Så stoppar du bolagskaparna

  • Hur går det till när ett företag kapas? ”Man kan antingen ändra en styrelse genom någon av våra e-tjänster. Då krävs någon form av e-legitimation. Men för de som inte väljer e-tjänsten så kan du skicka in ändringen till oss på papper. När vi mottagit ändringen på papper dröjer vi lite med att registrera den. Har man exempelvis vår app eller en digital brevlåda hinner man bli meddelad och kan agera om en felaktig ändring görs”.
  • Hur skyddar man sig? ”Många företagare är duktiga att arbeta med säkerhet, som exempelvis inbrottslarm eller brandskydd. Idag måste man också skydda sig och vara medveten kring sin informationssäkerhet. Det går att skydda sig, till exempel genom att använda vår app eller skaffa en digital brevlåda. Då får du som företagare information om styrelseändringar direkt när de kommer in till oss. Om man upptäcker en felaktig ändring så ska man omedelbart kontakta oss så hjälper vi till. På vår webbplats har vi information om vad man som företagare kan göra.
  • Hur vanligt förekommande är det? ”Mörkertalet är stort eftersom det tyvärr inte finns någon helt säker statistik inom området. Vår uppfattning är att det är ett problem där kunskap och information är en viktig beståndsdel för motverka denna typ av brottslighet”.
  • Vilka aktörer står bakom bolagskapningar? ”Den frågan får vi hänvisa till brottsutredande myndigheter.”

(Håkan Larsson på Bolagsverket svarar på frågorna)