DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Staten satte stopp för Kents livsverk – går inte att överklaga

Kent Östergård drev en ofta anlitad och lukrativ energikonsultverksamhet. Men när hans statliga certifiering skulle förlängas 2019 blev det stopp. ”Min verksamhet krossades över en natt”, säger han. Och problemet är att beslutet inte går att överklaga.

Företag och offentliga aktörer anlitar energiexperter, dels för befintliga byggnader, men också för nya byggprojekt. Det handlar om att man måste leva upp till EU-regelverk som kräver att byggnader i Sverige ska energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Kent Östergård har den kompetensen och har varit certifierad energiexpert i tio år.

Men när han skulle få sin certifiering förlängd visade det sig att det företag som hade fått myndigheten Swedacs uppdrag att utföra jobbet hade upphört med verksamheten. Han hade inget annat val än att vända sig till ett annat bolag, statligt ägda Rise, som idag är en av två ackrediterade certifieringsorgan inom området.

Han trodde att det skulle bli en snabb process. Men så blev inte fallet.

– Det är märkligt, han har arbetat med detta i tio år. Och har också omcertifierats en gång. Och sedan när han skulle vända sig till en annan aktör trodde han att det var en formalitet. Men så gör Rise en helt annan bedömning. De menar att han inte har tillräcklig erfarenhet eller utbildning, säger juristen Alexander Ottosson, Centrum för Rättvisa, som driver fallet å Östergårds räkning.

Kent Östergård har en civilingenjörsexamen från KTH och har arbetat med processutveckling och energieffektivisering i industri- och fastighetsbranschen i många år. Först var han anställd på bland annat SSAB Oxelösund och Vattenfall, men sedan 2011 har han haft en egen konsultverksamhet. Och det har gått bra. Året innan Rise nekade hans certifiering hade han en omsättning på 1,3 miljoner kronor. Han och hans partner hade bland annat lyckats får flera lukrativa bostadsrättsföreningar som kunder.

Idag har Kent Östergård en omsättning på 30 000 kronor.

– De krossade min verksamhet över en natt. Mina partner fick också stora problem. Min verksamhet bygger mycket på samarbeten, man måste lita på folk, säger han.

– Om jag inte hade kunnat ta ut min pension så hade jag nästintill gått i personlig konkurs.

Ifrågasätter hans utbildning

Men hur kunde Rise göra en så väsensskild bedömning jämfört det tidigare certifieringsorganet? Normalt sett är prövningen just den formalitet som Kent hade förväntat sig vid en förlängning. Men istället krävde Rise först att han skulle göra ett test, vilket han ändå kunde tycka var rimligt eftersom han var ett nytt ansikte för certifieraren. Men det godkända resultatet var inte tillräckligt.

Rise motiverar beslutet med att Kents civilingenjörsexamen inte räcker samt att han inte har tillräcklig erfarenhet från byggbranschen. Kent har både läst kurser i termodynamik, värmeteknik och processkemi på KTH och har totalt 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen, hävdar Centrum för rättvisa.

– Boverket har i sina allmänna råd nämnt att en godkänd utbildning exempelvis kan vara en två-årig examen med innehåll om byggnaders energisystem, installationsteknik eller byggnadsteknik. Rise tolkar det som att utbildningen måste innehålla byggnadsteknik. Kent har istället en lång civilingenjörsutbildning med större inslag av energifrågor än de som exempelvis läser till högskoleingenjör i byggnadsteknik. Det framstår som uppenbart att hans utbildning uppfyller Boverkets krav, säger Alexander Ottosson.

Tunga projekt på hans cv

Men framför allt har Kent Östergård sitt CV, med uppdragsgivare som Kockums på listan. Ett annat exempel är när han hjälpte Väderstad-Verken i Östergötland där han var med att styra upp företagets energianvändning. Projekten i Stockholmsområdet är också många, till exempel Orminge Centrum.

Kent har också haft kontakter med Boverket, där ansvarig har gett honom stöd i att en byggutbildning inte är att betrakta som ett skall-krav.

Nu var Kent Östergård hänvisad till Rise interna överprövans-funktion som bland annat omfattar att man tar råd av en extern styrelse, som sedan lämnar en rekommendation till de som fattade det första beslutet. Det blev nej igen. Till råga på allt får inte Kent reda på vad den externa styrelsen kommit fram till. Rise är ett statligt bolag som därför inte omfattas av offentlighetsprincipen.

– De bortser från min erfarenhet, min långa industrierfarenhet och att jag har jobbat med enorma projekt och konkret med fastighetsförvaltning. Om man hade läst mitt cv – hade en sjuåring kunnat utförda certifikat, säger Kent Östergård.

”Det är problematiskt att man i en rättsstat inte kan invända mot sådant.”

Men efter denna interna process är det stopp. Kent kan inte överklaga vidare. Det är det som Centrum för rättvisa i ett första steg driver. Ärendet ska i dagarna avgöras av förvaltningsrätten i Växjö.

– Det grundläggande problemet är att här har vi en privat aktör som inte är myndighet som fattar ett ingripande beslut som drar undan mattan för Kents verksamhet. Sedan kan han inte gå till en oberoende domstol och pröva om Rise har tolkat det på rätt sätt. Rise påstår att han inte har tillräcklig utbildning eller tillräcklig erfarenhet, fastän han har det med god marginal. Det är problematiskt att man i en rättsstat inte kan invända mot sådant, säger Alexander Ottosson.

I rättsprocessen hänvisar Centrum för Rättvisa till artikel 47 i EU-stadgan och artikel 6 i Europakonventionen som innebär att var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. Detta är principiellt oerhört viktigt när myndigheter ”delegerar” rätten att certifiera till en annan aktör, menar Alexander Ottosson.

Sverige har vid flera tillfällen fällts av Europadomstolen, 12 gånger av totalt 61 fällningar i Europadomstolen, för att man inte har erbjudit möjligheten att överklaga.

Alexander Ottosson har goda förhoppningar om att frågan avgörs i svensk domstol denna gång.

För Kent Östergård är det här en fråga som förhoppningsvis kan bana väg för att andra kan få rätt i liknande processer. Han klarar sig trots allt på sin pension.

– Jag har väl lite av ett rättspatos. Det här är fel. Dels för mig – jag blir upprörd över att myndigheterna saknar kompetens och inte kan se mitt cv. Dels för att jag vill hjälpa andra som har råkat illa ut, säger han.

– Det tar mycket tid att ro det här åt det rätt håll. Det tar mycket energi, så jag sätter mitt hopp till att det blir rätt. Om jag hade varit yngre hade jag kanske sadlat om. Det kan jag inte nu.

Fotnot: Vi har sökt Rise för en kommentar.