ELEKTRIFIERINGEN

Företagare: Nya elvägarna inte för alla

Regeringens nya satsning på elvägar får både ris och ros från företagarna Josephine Adorelle och Karin Ebbinghaus.

Sverige är på god väg att få en av världens första permanenta elvägar för lastbilstransporter. Nu finns också ett förslag hur utbyggnaden och driften av 3 000 kilometer elväg ska finansieras, rapporterar TT.

Sveriges första permanenta elväg, på E20 mellan Hallsberg och Örebro, planeras vara klar redan 2025. Trafikverket planerar för ytterligare 3 000 kilometer väg som kan bli aktuell för en framtida utbyggnad. Ännu är det oklart vilken väg den teknologiska utvecklingen tar och vilken lösning som blir standard internationellt. Något Trafikverket konstaterade i en rapport i februari, och förordade satsningar på framförallt laddstationer framför elvägar de kommande tio åren.

Josephine Adorelle, vd på cleantechbolaget Evias, och Karin Ebbinghaus, vd på e-mobilitetsbolaget Elonroad, anser att förslagen är bra men de saknar åtgärder för lättare arbetsfordon och privatbilismen.

– Jag har svårt att se hur regeringen ska kunna utforma de svenska elvägarnas framtid när man i beräkningarna knappt berör lättare fordon, och därmed helt missar exempelvis taxiverksamhet, matleveranser och den privata elbilskonsumtionen, säger Josephine Adorelle, vd på Evias.

Både Evias och Elonroad arbetar med elvägar.

Pressmeddelande: "Elvägar minskar behovet av stora batterier och det blir därmed möjligt även för den som inte har en stor plånbok att vara med i klimatomställningen”