DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Myndighet vägrar betala – driver företaget mot konkurs

Bild: Mostphotos, Privat

Trafikverket håller inne betalningen till ett företag efter en tvist om utfört arbete. Nu tvingas företaget till rekonstruktion för att inte gå i konkurs och har gjort sig av med 25 anställda. ”Ett sånt här maktmissbruk tar död på företag”, säger vd:n Joakim Stenqvist till TN.

Infraservice Group Scandinavian AB med säte i Nässjö startades 2013 med affärsidén att bygga och underhålla järnväg. Två år senare utsågs bolaget till Årets Supergasell 2015 i Sverige för sin snabba tillväxt av Dagens Industri med finansminister Magdalena Andersson som prisutdelare.

Nu kämpar succéföretaget för sin överlevnad. Orsaken är att Trafikverket håller inne en betalning på 65 miljoner kronor till företaget.

– Trafikverket har en omsättning på 50 miljarder och vi ligger runt 200 miljoner. Det är alltså väldigt mycket pengar som Trafikverket håller inne för oss och som vi är beroende av. Det här känns verkligen som en strid mellan David och Goliat, säger Joakim Stenqvist, vd och en av grundarna, till Tidningen Näringslivet.

”Anmärkningsvärt”

Bakgrunden till tvisten är att Infraservice utfört ett arbete längs järnvägsrälsen mellan Helsingborg och Teckomatorp. Bland annat rengjorde företaget ballasten, den bädd av makadamstenar som järnvägssliprarna vilar på, från smuts som jord, lera och ogräs. Men Trafikverket hävdar att reningen inte utförts tillräckligt väl och vägrar därför att betala en stor del av fakturan, motsvarande 65 miljoner kronor.

– Det är ett väldigt anmärkningsvärt agerande från Trafikverkets sida. Vi följde tidplanen, gjorde allt klart i tid, trafiken släpptes på som den skulle och alla projektmål nåddes, säger Joakim Stenqvist.

Infraservice menar att den uppkomna situationen är Trafikverkets fel. Företaget varnade tidigt under arbetets gång för att för att det fanns risk för att den metod Trafikverket valt för reningen inte var tillräckligt effektiv.

– Trafikverket valde helt enkelt fel metod. Det här är en styrd totalentreprenad där beställaren väljer metod och vi levererar arbetet. Det är Trafikverkets ansvar men de flyttar över ansvaret på oss, säger Joakim Stenqvist.

Tvingas till rekonstruktion

Trafikverkets bestridande av fakturan kom i november och positionerna är fortfarande låsta. I mars tvingades Infraservice ansöka om företagsrekonstruktion för att skydda sig mot konkurs. Företaget har tvingats avveckla maskiner och säga upp 25 av sina 40-talet anställda.

– Trafikverkets bestridande har orsakat stora ekonomiska konsekvenser för oss. Vi kunde helt enkelt inte betala våra underleverantörer och var tvungna att ställa in våra betalningar. Tvisten drabbar alltså många företag och människor.

Joakim Stenqvist uppger att han varit i branschen i 30 år och aldrig sett ett liknande agerande.

– Vid en tvist håller man normalt inne en mindre del av kontraktssumman. Här tar man det ett steg längre och låter bara bli att betala. Ett sånt här maktmissbruk tar död på företag, säger Joakim Stenqvist.

”Jag hoppas verkligen att det går att nå en förlikning snart så det inte behöver gå till en rättslig prövning i domstol”

Rekonstruktionen går enligt den upplagda planen, uppger den utsedde rekonstruktören. Nästa steg är att begära förhandlingar i tingsrätten för att godkänna ackordsuppgörelsen.

– Allt går så bra man kunnat hoppats men en förutsättning för att rekonstruktion ska lyckas är att merparten av pengarna från Trafikverket kommer in. Jag hoppas verkligen att det går att nå en förlikning snart så det inte behöver gå till en rättslig prövning i domstol. Det är både snabbare och smidigare för rekonstruktionsprocessen, säger advokat Christian Andersch till TN.

Vill inte kommentera

Trafikverkets presschef Bengt Olsson uppger till TN att myndigheten i det här läget inväntar utfallet av den pågående rekonstruktionen och på de överenskomna leveranserna av underhållsarbetet till rätt kvalitet. Mer än så vill han inte kommentera ärendet.

Samtidigt fortsätter Infraservice att utföra entreprenader på andra sträckor i landet för Trafikverkets räkning. Enligt Joakim Stenqvist fungerar samarbetet med den statliga myndigheten mycket bra, vilket också är ett måste för en privat entreprenör. Det finns totalt 15 600 kilometer spår i Sverige och Trafikverket förvaltar 14 200 kilometer av dessa.

– Generellt sett har vi inga som helst problem med Trafikverket. Det är just i det här projektet som det gått fel. Vi vill inget annat än att hitta en lösning för den här tvisten kommer till slut att dränera oss, säger Joakim Stenqvist till TN.