REGELKRÅNGLET

Klimatministern gör inget för att rädda företaget

Pressbild Jessica Gow/TT Fredrik Sandberg / TT Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX

Återigen har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) fått frågan om hur hon kan rädda företaget Wellnox vars verksamhet hotas av nya regler och Naturvårdsverkets ovilja att hjälpa till. Trots att det ligger i regeringens makt att förändra regelverket bollar Pourmokhtari över hela ansvaret på Naturvårdsverket.

Tidningen Näringslivet har vid flera tillfällen berättat om Norrköpingsföretaget Wellnox som tillverkar och säljer must, juicer och shots. Företaget har en storsäljare, en liten shot, som är helt avgörande för företagets affär. Wellnox omsättning är ungefär 35 miljoner kronor och den populära shoten på 65 milliliter står för 15-17 miljoner av den. Men när Sverige skärper reglerna för återvinning av dricksflaskor hotas inte bara den affären, utan hela företaget.

Det nya regelverket innebär att i stort sett alla dryckesflaskor ska in i pantsystemet. Men det går inte med Wellnox lilla shotflaska som mäter 33 millimeter i diameter. Dagens pantmaskiner klarar bara storlekar över 45 millimeter.

Enligt vd:n Thomas Sjölander kan det betyda att företaget tvingas i konkurs.

Ny fråga till ministern

Riksdagsledamoten Mattias Ottosson (S) lyfte Wellnox problem i Riksdagen redan i mars. Nyligen ställde riksdagsledamoten Johan Löfstrand (S), som bland annat är suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och ansvarig för cirkularitet och avfallshantering inom S, ytterligare en frågan om vad regeringen gör för att hindra att Naturvårdsverket förbjuder företagets produkt.

I svaret bollar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) över ansvaret på Naturvårdsverket. Hon upprepar flera formuleringar från hennes föregående svar:

”Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att ingå i ett retursystem under vissa förutsättningar. Regeringen har också gett Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag att följa utvecklingen och tillämpningen av förordningen om producentansvar för förpackningar där dessa bestämmelser finns. Om Naturvårdsverket bedömer att det finns skäl för regeringen att göra ändringar i den eller annan lagstiftning, ska verket skyndsamt återkomma med sådana förslag”, skriver Romina Pourmokhtari.

Naturvårdsverket skyller ifrån sig

Men Naturvårdsverket, som hittills inte har visat några tecken på att vilja hjälpa Wellnox, menar att det inte ens är säkert är att besked kommer att ges. Och så ändå blir fallet är leveransdatumet 2028.

Verket känner sig vidare förhindrad att skicka en hemställan till regeringen och hänvisar bland annat till underbemanning som en följd av regeringens sparkrav.

– Att skylla på resursbrist är att använda ett företags existens som gisslan mot regeringen för att få ökade anslag. Det är ett riktigt fulspel av Naturvårdsverket. Att skriva en hemställan ingår i deras uppdrag om de anser att det behöver göras, sa Thomas Sjölander nyligen till TN.

Experter som TN har talat med är tydliga med att det är regeringen som ska ändra i förordningen. Men de är lika tydliga med att Naturvårdsverket måste ge Wellnox dispens under övergångsperioden. Wellnox vann nyligen mot myndigheten i Mark- och miljödomstolen efter att man på verket hade försökt korta dispenstiden.