Juiceföretaget räddas i sista sekunden – men allt är inte klart

Naturvårdsverket kräver att Wellnox småflaskor ska pantas fastän det inte går. Nu har domstolen bifallit företagets överklagan av dispens. Det ger honom en viss tidsfrist även om grundproblemet kvarstår.

Tidningen Näringslivet har berättat om Norrköpingsföretaget Wellnox som tillverkar och säljer must, juicer och shots. Företaget har en storsäljare, en liten shot, som är helt avgörande för företagets affär. Wellnox omsättning är ungefär 35 miljoner kronor och den populära shoten på 65 milliliter står för 15-17 miljoner av den. Men när Sverige skärper reglerna för återvinning av dricksflaskor hotas inte bara den affären, utan hela företaget.

Det nya regelverket innebär att i stort sett alla dryckesflaskor ska in i pantsystemet. Men det går inte med Wellnox lilla shotflaska som mäter 33 millimeter i diameter. Dagens pantmaskiner klarar bara storlekar över 45 millimeter.

Enligt vd:n Thomas Sjölander kan det betyda att företaget tvingas i konkurs.

Wellnox fick först dispens i ett år från de nya reglerna och i december förlängdes den med ytterligare ett halvår. Men nu tickar klockan för det 25 man starka Norrköpingsföretaget. Redan den 30 juni går dispensen ut. Wellnox driver fallet i Mark- och miljödomstolen.

Igår fick Wellox besked från domstolen att företagets överklagan har bifallits. Det betyder att dispensen förlängs till den 31 december 2024, vilket räddar verksamheten för ögonblicket.

Thomas Sjölander är lättad men betonar att det långsiktiga problemet kvarstår om inte Naturvårdsverket ändrar sin inställning. Det betyder att företaget måste söka ytterligare dispens med osäker utgång.