REGELKRÅNGLET

Naturvårdsverkets svar på företagets nödrop: Vänta fyra år

Bild: Pressbild Jessica Gow/TT Fredrik Sandberg / TT Stefan Gustavsson / SvD / SCANPIX

Naturvårdsverket kräver att Wellnox småflaskor ska pantas fastän det inte går. I praktiken ett förbud mot företagets populära shot. Men när miljöminister Romina Pourmokhtari säger att regelverket ska synas svarar myndigheten att besked - om det ens kommer - dröjer till 2028. ”Naturvårdsverket går i sin myndighetsutövning över alla gränser”, säger riksdagsledamoten Mattias Ottosson till TN.

Tidningen Näringslivet har berättat om Norrköpingsföretaget Wellnox som tillverkar och säljer must, juicer och shots. Företaget har en storsäljare, en liten shot, som är helt avgörande för företagets affär. Wellnox omsättning är ungefär 35 miljoner kronor och den populära shoten på 65 milliliter står för 15-17 miljoner av den. Men när Sverige skärper reglerna för återvinning av dricksflaskor hotas inte bara den affären, utan hela företaget.

Det nya regelverket innebär att i stort sett alla dryckesflaskor ska in i pantsystemet. Men det går inte med Wellnox lilla shotflaska som mäter 33 millimeter i diameter. Dagens pantmaskiner klarar bara storlekar över 45 millimeter.

Enligt vd:n Thomas Sjölander kan det betyda att företaget tvingas i konkurs (Läs artikeln nedan).

Sedan TN skrev om företaget har reaktionerna varit många och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mattias Ottosson lyfte Wellnox problem i Riksdagen nyligen. Han är invald för Östergötlands läns valkrets.

I en fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) den 20 mars undrade han vad regeringen gör för att hindra att Naturvårdsverket förbjuder företagets produkt.

– Jag tycker att det är för jäkligt när Naturvårdsverket i sin myndighetsutövning går över alla gränser och inte följer de intentioner som finns i lagen. Vi har ett retursystem och här är det en produkt som inte passar in i det. Samtidigt gör man undantag för andra produkter, men just det här företaget ska inte få något undantag, säger Mattias Ottosson till TN.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mattias Ottosson. Bild: Pressbild

I Romina Pourmokhtaris svar till Mattias Ottosson bollar hon över ansvaret till Naturvårdsverket. I Sverige är inte ministerstyre tillåtet, vilket gör att hennes utrymme att direkt ingripa är små.

Hon trycker bland annat på möjligheten att myndigheten kan ge dispens och har bett myndigheten att följa införandet av förordningen:

”Regeringen har också gett Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag om förordningen om producentansvar för förpackningar där dessa bestämmelser finns. Om Naturvårdsverket bedömer att det finns skäl för regeringen att göra ändringar i den eller annan lagstiftning, ska verket skyndsamt återkomma med sådana förslag”, skriver hon.

TN har frågat Maria Elander, ansvarig handläggare på Naturvårdsverket, om vad översynen av förordningen innebär:

”Som statsrådet skriver har Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att följa implementeringen av förordningen om producentansvar för förpackningar. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet den 1 mars 2028. I arbetet hittills har ingen bedömning gjorts om det finns skäl att göra ändringar i reglerna kopplat till vilka produkter som ingår i retursystemet.”

Vad innebär det konkret för Wellnox? Betyder det att företaget tvingas leva med att deras shot måste pantas trots att pantmaskinerna inte kan ta emot flaskan?

”Det innebär att Naturvårdsverket ännu inte utrett frågan om det finns skäl att göra ändringar i reglerna kopplat till vilka produkter som ingår i retursystemet för plastflaskor och metallburkar. Jag kan i nuläget inte säga om och när Naturvårdsverket har möjlighet att utreda detta i närtid”, skriver Maria Elander.

”Då måste ju Naturvårdsverket ge Wellnox dispens till 2028”

Även riksdagsledamoten Johan Löfstrand, som bland annat är suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och ansvarig för cirkularitet och avfallshantering inom S, har engagerat sig i frågan. När han hör att myndigheten först ska slutredovisa uppdraget för regeringen 2028 reagerar han starkt:

– Då måste ju Naturvårdsverket ge Wellnox dispens till 2028. Det är inte rimligt att man inte har analyserat klart frågan förrän dess när det kan leda till att ett eller flera företag går i konkurs, säger han.

Wellnox fick först dispens i ett år från de nya reglerna och i december förlängdes den med ytterligare ett halvår. Men nu tickar klockan för det 25 man starka Norrköpingsföretaget. Redan den 30 juni går dispensen ut.

Johan Löfstrand menar att man från Naturvårdsverkets sida i sina beslut ofta missar vad konsekvenserna blir för företagande och innovation:

– Min generella uppfattning kring detta är att de är väldigt detaljerade i sina krav i frågor som ofta är extremt komplexa, vilket gör att man får svårt att hantera innovation och olika typer av företagslösningar. Det tycker jag är problematiskt, säger han.

– Jag har sett det på flera olika områden, till exempel i utformningen av de nya reglerna kring insamlingsansvaret. Där säger återvinningsbranschen att man har extremt svårt att jobba med innovation och utveckling för att göra ännu större klimatnytta i framtiden. Jag tycker att myndigheten borde ta ett större ansvar i detta.

Både han och Livsmedelsföretagen trycker på att det borde gå att göra ett undantag i Wellnox fall med hänsyn till hur förordningen är utformad. Men det håller inte Naturvårdsverket med om:

”Det finns i förpackningsförordningen inget bemyndigande för Naturvårdsverket att besluta om undantag från kraven på att ansluta sig till ett retursystem”, skriver Maria Elander till TN.

Thomas Sjölander, vd och grundare av Wellnox. Bild: Anna Tärnhuvud/SvD/TT, Mostphotos, Pressbild, Henrik Svidén

Thomas Sjölander trycker särskilt på att förordningen är en överimplementering av EU-direktiv. Maria Elander undviker att svara på frågan, utan berättar i stället bland annat att Sverige införde pantregler för aluminiumburkar och PET-flaskor redan 1984 respektive 1994 och hänvisar till statistik som visar hur mycket högre materialåtervinningsgrad PET-flaskor med pant i har. ”Kravet på att plastflaskor ska ingå i ett retursystem bidrar således till att öka materialåtervinningsgraden för plastförpackningar och möjligheterna för Sverige att uppfylla EU:s krav på materialåtervinning av förpackningsavfall av plast”, skriver hon.

Men om regeringen bollar över till Naturvårdsverket och myndigheten i sin tur skyller på lagar och regler och inte ens har beslutat om eventuella ändringar i reglerna om vilka produkter som ska ingå i retursystemet; vem kan då hjälpa Wellnox här och nu?

Johan Löfstrand menar att det till exempel går att sätta press på myndigheten via Naturvårdsverkets insynsråd. I rådet sitter tre riksdagsledamöter, varav en representerar Socialdemokraterna, Malin Larsson. Johan Löfstrand har redan talat med henne och övriga två ledamöter och frågan ska upp på nästa möte.

När förordningen klubbades igenom i juni 2022 var det fortfarande en socialdemokratisk regering som ledde landet.

Har inte även S ett ansvar i att man inte tydligare tog hänsyn till att mindre flaskor inte går att panta i förordningen?

– Det går säkerligen att ha synpunkter på hur förordningen utformades, men huvudansvaret måste ligga på sektorsmyndigheten som ska se hur effekter blir av förordningen.

TN har sökt Romina Pourmokhtari för att få svar på ett antal frågor, bland annat om vad hon anser om att det inte är givet att Wellnox problem kommer att ingå i översynen av implementeringen och vad hon tycker om att det tar så lång tid innan översynen presenteras för regeringen. Romina Pourmokhtari har valt att inte svara på frågorna, utan hänvisar till Naturvårdsverket.