REGELKRÅNGLET

Upprop: Snart kan brottslingar se dina tillgångar – ”Kan bli riktigt farligt”

Santhe Dahl, ordförande i skogsföretaget Vida, Gunvor Munck, vd för Smålands Logistik och Gerteric Lindquist, koncernchef och vd för Nibe Industrier AB och Nibe AB. Bild: Pressbild, Mostphotos, Anders Wiklund/TT

Företagare radar upp risker med superregistret som ska kartlägga svenskarnas tillgångar och skulder. Nu samlas de i ett upprop för att stoppa förslaget. ”Redan idag finns det en hotbild mot oss företagare och med ett sådant register kan det bli ännu värre”, säger Gunvor Munck på Smålands Logistik till TN.

Gerteric Lindquist, koncernchef och vd för Nibe Industrier AB och Nibe AB är en av dem som ser stora risker med ett register över svenskarnas samlade tillgångar och skulder.

– När jag hörde talas om det här enormt omfattande registret tyckte jag att det speglar en icke-demokratisk mentalitet, om man får ta till sådana ord. Detta saknar motstycke, säger han.

Han vänder sig kraftigt mot utvecklingen. Redan befintliga register är mycket nog, och är det då relevant att föreslå något ännu mer omfattande, undrar han retoriskt.

– Nu ska man tydligen mäta människors alla beteenden, allt ifrån hur mycket man tjänar till hur mycket man kör bil.

Han anser att det tilltänkta, så kallade förmögenhetsregistret, går över alla gränser.

– Det är ju integritetskränkande helt enkelt, säger han.

Känsliga uppgifter läcks

Myndigheterna har tyvärr redan visat på svårigheterna med att hålla sådana här register hemliga och skyddade, påpekar han. Till och med från polisen läcker uppenbarligen känsliga uppgifter till kriminella, vilket TN nyligen rapporterade om.

– Att just det här registret, som är det mest omfattande någonsin, skulle kunna hållas hemligt är en oerhört naiv tanke, säger han.

Enligt Gerteric Lindquist är det uppenbart att ett superregister över svenskarnas tillgångar och skulder skulle intressera kriminella och kunna missbrukas grovt.

– Det är synnerligen besvärande att kriminella skulle kunna komma över all denna information. Att man som medborgare i ett land ska behöva vara rädd för att bli utnyttjad av kriminella är så hemskt, säger han.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) har fortfarande inte stängt dörren för ett detaljerat förmögenhetsregister. Bild: Henrik Montgomery/TT

Andra länder använder statistiska modeller där slumpvis utvalda hushåll väljs ut för att för att kunna analysera trender och så vidare. Men det handlar inte om några superregister liknande det som diskuteras i Sverige, betonar han.

– Vi behöver inte ha något superregister i det här landet. Det som diskuteras i Sverige nu är att man ska bli ytterligare kartlagd med allt vad det innebär, det måste vara helt fel, säger Gerteric Lindquist.

Att Riksbanken skulle behöva ett så omfattande register köper han inte. Det påstådda behovet måste vara iscensatt av politiska krafter, menar han.

– En misstanke som smyger sig på är naturligtvis att vissa politiker är ute efter att kartlägga människor för att kunna införa nya skatter längre fram, säger han.

Flera företagare och experter har i TN varnat för risken för nya förmögenhetsskatter.

Nu kräver även Gerteric Lindquist att regeringen skrotar förslaget om ett förmögenhetsregister.

– Det är väldigt angeläget och de borde faktiskt redan ha gjort det, säger han och uppmanar fler medborgare att säga ifrån eftersom det är en viktig fråga för hela samhället.

– Jag hoppas innerligt att politikerna inser detta till slut. Det är inte rimligt att vi ska ha ett sådant här överförmyndarregister i Sverige, säger han.

Gunvor Munck, vd för Smålands Logistik. Bild: Pressbild
”Redan idag finns det en hotbild mot oss företagare”.

Även Gunvor Munck, vd för Smålands Logistik som är en del av familjeföretaget Börjes koncernen med drygt 550 anställda, anser att staten redan har tagit reda på mycket om landets företagare och det här blir att gå över gränsen.

– På sikt finns risken att detta används för att ta ut ytterligare skatt, till exempel genom en ny förmögenhetsskatt. Till slut kan det bli ett incitament att inte längre driva företag i Sverige. Man måste ju ha kapital för att våga ta risk och utveckla företaget, speciellt när en så stor miljöomställning stundar, säger hon och fortsätter.

– Det är riktigt dåligt när vi behöver entreprenörer och företagare för att skapa välstånd i Sverige. Även om den här regeringen inte inför nya skatter kan nästa mycket väl göra det, säger hon.

Men det är inte den enda risken. Hon varnar för att ett så omfattande register lätt kan hamna i fel händer, till exempel hos kriminella aktörer. Ovanpå det utsätts kommuner, myndigheter och företagare för cyberattacker och intrång samtidigt som brottsligheten breder ut sig.

– Redan idag finns det en hotbild mot oss företagare och med ett sådant register kan det bli ännu värre. Det kan bli lätt att ta reda på vilka företagare man ska gå på, att tro något annat är naivt. Många mindre företag skulle inte ha råd att investera i den säkerhet som krävs om det här blir verklighet, säger hon.

”Det gäller att behålla företagen och inte skrämma bort dem”.

Det har redan höjts en hel del röster mot registret och Gunvor Munck kan inte förstå varför regeringen inte skrotar förslaget. Förutom att det på sikt öppnar för fler skatter är det skadligt ur både säkerhets- och integritetssynpunkt, varnar hon.

– Jag tror att det här kan bli riktigt farligt faktiskt. Det är märkligt att man har gjort en så stor affär av GDPR och vikten av att inte sprida information när man i nästa andetag vill införa ett nytt superregister. Då förstår man ingenting, säger hon.

Nu måste fler ryta ifrån, uppmanar hon. Hon köper inte löften om att registret inte kommer att användas brett.

– Det låter märkligt att göra ett omfattande förmögenhetsregister och sen inte använda det, jag köper det inte. Det kostar dessutom väldigt mycket pengar att införa detta, säger hon.

Hennes uppmaning är att tänka precis tvärtom.

– Det gäller att behålla företagen och inte skrämma bort dem. Man borde minska byråkratin och skattetrycket, för det kommer nya pålagor hela tiden. Det är redan nu så att företagare inom EU har ett sämre utgångsläge rent konkurrensmässigt än de utanför. Därmed ökar detta förslag risken att företagarna flyr landet, säger hon.

Santhe Dahl, ordförande i skogsföretaget Vida. Bild: Pressbild
”Vi är så öppna i Sverige med allting, vi är väldigt naiva”.

Santhe Dahl, ordförande i skogsföretaget Vida, ser också stora risker med ett register över svenskarnas samlade tillgångar och skulder.

– Vi är så öppna i Sverige med allting, vi är väldigt naiva. Man kan gå in och titta på vad man har för bidrag, vad huset är värt och så vidare. I andra länder är man inte alls lika öppen med den här typen av uppgifter, säger han och hänvisar till hur det ser ut i Kanada där han har styrelseuppdrag.

– Där är man mer restriktiv med uppgifter om företagare och företag. I Sverige har vi allt serverat på ett fat, säger han.

Superregistret som nu håller på att drivas igenom i Sverige är ett uppenbart hot, betonar han.

– Det läcker redan känslig information från myndigheter, polisen, det börjar att bli läskigt.

”Får vi tillbaka den förmögenhetsskatt vi hade på 80-90-talen så vet vi ju hur det gick”.

Risken är uppenbar att politikerna på sikt kan använda registret för att införa nya typer av förmögenhetsskatter, varnar han.

– Får vi tillbaka den förmögenhetsskatt vi hade på 80-90-talen så vet vi ju hur det gick. Då flyttade företagarna och tog kapitalet med sig, säger han.

Att Riksbanken eller Finanspolitiska rådet menar att registret behövs håller han inte med om.

– I andra länder får man sin statistik på andra sätt och det går bra.

Santhe Dahl menar att den svenska öppenheten på det här området börjar gå till överdrift. En enkel slagning på nätet så kan du se vilka bilar människor äger, hur dyrt du bor och snart ska man veta allt.

– Jag tycker att vi är fruktansvärt naiva i det här landet, inte minst med tanke på all den kriminalitet som har drabbat oss de senaste åren, säger han.

– Det här registret måste skrotas. Punkt slut.

”Nu måste vi sätta ned foten och stoppa det här”.

Den säkerhetsmässiga risken ser han som den största. Han berättar att han är hyfsat förmögen efter att ha sålt stora delar av bolaget han drivit i flera år. Hotbilden är ständigt närvarande, menar han.

– Alldeles nyligen har jag satt upp grindar runt min villa och jag har gjort liknande åtgärder tidigare också. Jag har fått tre bilar stulna de senaste sex-sju åren och försöker skydda min familj. Det är sjukt, men så måste jag tänka, säger han.

Santhe Dahl tar även upp bedrägerivågen som sköljer över Sverige och hur äldre lätt kan bli lurade.

– Det går åt fel håll och ett förmögenhetsregister innebär att vi öppnar upp ytterligare för kriminella. Nu måste vi sätta ned foten och stoppa det här, säger han och uppmanar fler att ryta ifrån.